Z Arts Lexikon
Verze z 27. 4. 2014, 20:46, kterou vytvořil Joe Angrešt (diskuse | příspěvky) (Fond památkový (monuments fund))

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Fond památkový (monuments fund)

F.p. České republiky tvoří v nejširším smyslu: 1.věci a soubory věcí, kterým byla na základě zákona aktem veřejné správy založena právní ochrana, případně jejich status součásti památkového fondu (kulturní památky, národní kulturní památky, památkové zóny, památkové rezervace); 2.věci a soubory věcí tzv. památkového potenciálu, tedy věci a soubory věcí, které mohou být předmětem památkového zájmu v budoucnu (věci, které jsou předmětem řízení o zápisu do seznamu kulturních památek, nebo archeologický nález).

F.p. České republiky tvoří hmotné kulturní dědictví. Jsou to věci nemovité, movité a území, kultivovaná a utvářená lidskou kulturní činností. F.p. je tvořen souborem národních kulturních památek a souborem kulturních památek, souborem nemovitostí a pozemků, které tvoří památkové rezervace a zóny.

Související pojmy: → památka, → památka kulturní, → rezervace památková, → zóna vesnická, památková

L: Odbor památkové péče Ministerstva kultury České republiky. Návrh věcného záměru zákona o památkovém fondu [online]. 2009, přístup z: [1]; Národní památkový ústav. Památkový fond [online]. 2013, přístup z: [2]; NOVÁK, Zdeněk. Veřejná správa v oblasti památkové péče [online]. 2010, přístup z: [3].

Lucie Baštová 31. 10. 2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Luckabastova, Zofka777