Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Film artový

Pojem f.a. se skládá ze dvou částí - art neboli umělecký a film obecně chápáno jako souhrnné označení pro kinematografii a všechny její aspekty, avšak ve výkladu hesla film uvažujeme v jeho užším pojetí, jednotném čísle. F.a. nemá přesný český ekvivalent, volně se překládá jako film umělecký. V angličtině se nejčastěji setkáme s překladem art house movie nebo art house film. Ve Francii existuje kodifikovaná kategorie „art et essai“, jíž se klasifikují artová kina a v nich promítané filmy. Ve Velké Británii je používáno označení „specialized cinema“, definované Britským filmovým institutem (viz i → kinematografie).

Pojem f.a. se poprvé začal užívat ve dvacátých letech 20. století a původně byl spojován s erotičnem. Ve Francii byl používán termín Cinéma d’art, a to již v roce 1908. Prvotní formou f.a. jako takového bylo natočené → divadlo. Posléze nabíral prvky psychologického a sociálního realismu. Současná artová kinematografie produkuje nízkorozpočtové snímky, snaží se pracovat s estetikou filmů a filmových postupů a primárně, ne však výlučně, je produkována mimo komerční sféru. Ryze f.a. však vystihuje například francouzská nová vlna či nová německá kinematografie.

Pojem f.a. se mnohdy vymezuje v souvislosti k protikladu či přirovnání. Autoři definic volí příklady zaměřené na kontrast se sférou komerční či mainstreamem. Kniha Cinema as art ukazuje právě vymezení na základě protikladu ke střednímu proudu s pomocí nástrojů, se kterými f.a. pracuje. „Obecně lze říci, artový film – jakkoliv spadá pod kategorii experimentální, avantgardní či umělecký film - je film, který se odlišuje od komerce, mainstreamu prostřednictvím estetična, ideologických a politických prostředků.“

V rámci stylu a obsahu je artová kinematografie obvykle charakterizována dle způsobu, kterým se odlišuje od jejího komerčního protějšku – Hollywoodu. „Artový film je termín, který obvykle používáme pro filmy, kde režisér disponuje vysokým stupněm kontroly a dohledu nad procesem natáčení filmu a tak může být na filmy pohlíženo jako na osobní expresi.“

V České republice není termín f.a. legislativně vymezen. Filmoví kritici mnohdy termín f.a. odmítají, například Danielis dává přednost označení „alternativní, jímž míní „zajímavá díla, často jdoucí mimo hlavní proud“.

L: YOUNG, Paul; DUNCAN, Paul. Art Cinema. [s.l.] : Taschen, 2009; NELMES, Jill. An introduction to film studies. [s.l.] : Routledge, 2003; HANZLÍK, Jan. Projekce artových filmů v multikinech: Poznámky k programům kin Palace Cinemas Nový Smíchov a Village Cinemas Anděl. Iluminace : Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. 2009, 21, 3.

Marta Kafuňková 30.4.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777