Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Film (film, motion, picture, movie)

Pojem f. je užíván v několika významech: 1. druh kinetického umění (nejbližší obrazové umění) – video nebo takzvané „pohyblivé obrázky“; 2. sekvence obrázků (smluvní standard 24 okének za sekundu) pohybujících se objektů zachycených kamerou; když jsou promítány na plátno, vytvářejí iluzi kontinuálního pohybu; 3. jedno konkrétní (audio)vizuální dílo sestávající z dané sekvence obrazů, ať již doprovázené zvukem či nikoli; 4. přeneseně či hovorově označení pro filmový průmysl: př. "podniká ve filmu"; 5. světlo-citlivé médium z průhledného materiálu (obvykle triacetát celulózy) pokryté fotografickou emulzí určené pro záznam a reprodukci obrazu; 6. role nebo pás tohoto média perforovaný na jedné nebo obou stranách určený a. pro záznam a reprodukci obrazu; b. pro záznam a reprodukci jak obrazu, tak zvuku; 7. tenká celistvá vrstva (membrána, pokryv) na určitém povrchu.

Prvotní význam pojmu f. (ad 7) jakožto tenké vrstvy se používá již od nepaměti (před 1000 n. l.). Koncem devatenáctého století (1890–1895) získává další význam (ad 5), a to ve spojitosti s fotografickým uměním. Reverend Hannibal Goodwin roku 1887 vynalézá f. (celuloidový pás) jako nový podkladový materiál pro fotografickou emulzi (želatina bromidu stříbrného). Nahradil tím méně praktické fotografické desky. U klasických fotografií se tento způsob používá dodnes. Jeho vynález uplatnil George Eastman při výrobě svitkových f. (ad 6) a roku 1889 si nechává patentovat pružný fotografický f. Díky tomuto novému médiu bylo umožněno snímat obrazy pohybujících se předmětů v rychlém sledu za sebou a poté je v sekvenci promítat na plátno a tím vytvořit iluzi pohybu (ad 2). S tímto se pojí ostatní významy (ad 1, 3, 4) pro slovo f. (kolem 1900–05).

Související pojmy: → kinematografie, → kino, → film artový, → průmysl filmový, → multikino, → multiplex, → megaplex, → filmotéka.

L:
MONACO, James: Jak číst film. Svět filmu, médií a multimédií. How to Read a Film. Albatros 2006, s. 35-41.
Online Etymology Dictionary. Heslo Film. Přístup z:[1]
Tesař, osobní stránky. Přístup z: [2]

Magdaléna Pogranová, Eva Heřmanová 17.12.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777