Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Festival (festival)

Původ slova f. pochází z latiského "festive", znamenající událost nebo "festum" s významem svátek, slavnost. Podle druhé verze původu slovo pochází ze středověké angličtiny a francouzštiny ze slova "fest", znamenající slavit, oslava. První zmínka v anglické literatuře o slově f. pochází z roku 1589. Předtím bylo podle pramenů slovo používáno v mluvě od 14. století pro označení náboženských svátků. Festivaly byly pořádány/konány už ve starém Egyptě, jako oslavy určité události z nařízení faraonů. Za první "formy" festivalů by bylo možné považovat slavnosti na královských dvorech, cechovní oslavy či tradiční rituály, jichž byly účastny početnější skupiny populace. Předchůdcem současných moderních festivalů byly festivaly uskutečňované na konci 19. a na začátku 20. století v různých evropských městech (shakespearovský festival ve Stratfordu nad Avonou, mozartovské slavnosti v Salcburku, festivaly v Avignonu, Paříži, Edinburgu apod.). První památný český hudební festival se uskutečnil 3. až 5. dubna roku 1904 v Průmyslovém paláci v Praze; f. tehdejšímu publiku představoval svět vážné hudby a podílela se na něm Česká filharmonie.

F. představuje událost spojující komunitu osob a zpravidla oslavující jistou událost či aspekt dané komunity. Festivaly byly a jsou především konány se zábavným účelem, a to pro komunity náboženské, sociální (viz i → subkultura) či geografické, resp. v rámci určitých uměleckých žánrů (viz → žánr umělecký, → fringe festival, → festival filmový). Festivaly byly též pořádány na počest jistých výročí a jsou/byly každoročně opakovány.

Slovem f. jsou dnes označovány různé společenské akce, festivalové hry, slavnosti apod. V kultuře a → umění má ale f. užší význam, a to jakožto přehlídka (soutěžní i nesoutěžní) uměleckých děl, výkonů, apod. jako společenská událost často slavnostního charakteru. Mezi v současné době nejčastěji pořádané festivaly patří festivaly hudební, operní, filmové, divadelní, literární, festival sborového umění, ale i řada dalších. Tyto akce mohou být pořádány se vstupným či se vstupem zdarma. Jako typické příklady lze uvést jazzové festivaly, festivaly současné tvořivosti, keltské festivaly, gatronomické (gurmánské), letní hudební festivaly aj.

Dnes je festival chápán nejen jako přehlídka daného uměleckého žánru, ale zejména i jako příležitost k navázaní spolupráce s televizní produkcí a novináři, k sebeprezentaci organizátorů festivalu, k prezentaci sponzorů; hlavní výhodou oproti jiným formám distribuce živé kultury je nabídka široké palety vystupujících umělců, v krátkém časovém úseku a na jednom místě.

Podle Dvořáka je divadelní f. určitou formou setkání, soutěže (kompetice), interakce, komparace a konfrontace uměleckých aktivit. Festivaly se postupně, zejména po druhé světové válce, staly významným rozvojovým faktorem lokální ekonomiky, kdy toto období je spojeno přímo s "boomem" festivalů. Tím ale tato forma prezentace umění ztratila na své výlučnosti a vyjímečnosti.

Podle Petráčkové, Krause je f. definován jako slavnostní veřejná soutěžní přehlídka uměleckých výtvorů a výkonů, která se zpravidla koná periodicky.

Podle Zelenky, Páskové je f. ale nemusí být spojen jen s přehlídkou soutěžní formy, ale může se jednat o nesoutěžní veřejnou přehlídku typu divadla, folklóru, hudby a tance.

Mezi historicky vzniklé a nejstarší české festivaly patří: Pražský májový festival (1912), Jiráskův Hronov (1931), Jarní festival Burianova divadla D (1937), Pražské jaro (1947), Smetanova Litomyšl (1947), Jihočeský divadelní festival (1948), Mezinárodní festival pantomimy (1969), Neumannovy Poděbrady a další (blíže Dvořák). Další festivaly viz v příslušné slovníkové kategorii Kategorie:Festivaly.

Související pojmy: → přehlídka, → produkce, → novinář, → divadlo, → folklor, → hudba, → tanec, → publikum, → sponzor, → paleta, → umělec, → festival populární hudby.

L:
ALLEN, Johnny. Festival. Milton, Qld. : John Wiley, 2008, 637 p.; DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. Praha : Pražská scéna, 2005, 311 s.
TUREČEK, Jaroslav. Vzpomínka na „První český hudební festival“ roku 1904. Cantus [online]. 2004, 21. listopadu 2004 [cit. 2013-05-26]. Přístup z: [1].
PETRÁČKOVÁ, Věra, KRAUS, Jiří a kol. Akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha : Academia, 2001, 834 s.
PÁSKOVÁ, Martina, ZELENKA, Josef. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002, 448 s.

Michael Šimon 20.6.2012, Eva Heřmanová 23.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777