Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Fasádismus (facadism)

Fasádismus. Objekt bývalé Obchodní banky v Praze na rohu ulic Panská a Na Příkopě od architekta Bedřicha Bendelmayera. Zdroj: [1]
Luxusní moderní bydlení v londýnské čtvrti Notting Hill v prostorách kostela Westbourne Church, jehož fasáda si ponechala svůj původní vzhled. Zdroj: [2] a [3]
Luxusní loftové kostelní byty, v Notting Hill, v Londýně, v prostorách kostela Westbourne Church. Zdroj: [4]

Pojmem f. je označován 1. přístup k rekonstrukcím architektonických památek, nejčastěji historických městských domů, někdy i panských sídel či sakrálních památek. F. spočívá v ponechání čelní fasády (resp. jen obvodových zdí) stavebního objektu, kdy celý zbytek budovy (resp. její vnitřek) je záměrně zdemolován a posléze nahrazen novostavbou. Jde o mezistupeň mezi konverzí (ve smyslu intervence) a destrukcí určitého objektu, o velmi agresivní zásah do jeho podstaty, kterým je zachována pouze kulisa (jen „to, co je vidět“), ale genius loci stavby se nutně vytrácí; v důsledku f. sice zústává zachován lokální kontext, v podstatě ale jde o náhražku vedoucí často ke ztrátě cenných historických hodnot; nebo stručněji f. je 2. naprosté funkční odpoutání vnitřku budovy od jejího vnějšího výtvarného výrazu.

F. je nejčastějším přístupem developerů, investorů či soukromých vlastníků; pojem f. je povětšinou užíván v kritických a pejorativních kontextech. Někdy ale může být f. vnímán i pozitivně, a to tehdy, je-li tento přístup nutností, tj. v případě, kdy z se z dané stavby dochovaly jen obvodové zdi a nové vybudování vnitřních prostor se stalo nutností. V památkové péči má f. pozivitivní význam jen v tom případě, když průčelí stavby tvoří pohledově, esteticky a architektonicky cennou část stěny uzavřeného městského prostoru (ulice, náměstí) a kdy současně jeho vnitřní uspořádání nemá žádnou kulturní hodnotu, žádné využití a je již hmotně nezachranitelné nebo se nedochovalo.

Metoda f. začala být investory užívána v západoevropských městech v 70. letech 20. století, a to na nátlak místních občanských hnutí vystupujících proti do té doby běžným demolicím památek (ve Francii nazývaným „Renouvellement avec bulldozer“ - inovace buldozerem, v Německu pak „Zweite Zerstörung“ - druhé zničení), jichž v poválečném období ubylo celkově více než během 2. světové války. F. lze proto chápat jako trik či metodu "trojského koně", jíž lze obejít požadavky památkové péče či občanských hnutí.

Praktickým příkladem f. v Praze může být novoklasicistní objekt bývalé Obchodní banky na rohu ulic Panská a Na Příkopě od architekta Bedřicha Bendelmayera. Další nejznámější příklady f. v Praze představuje rekonstrukce bývalého secesního hotelu Kriváň na náměstí I. P. Pavlova, funkcionalistického hotelu Juliš na Václavském náměstí, secesního hotelu Central v Hybernské ulici, novobarokní budovy obchodního domu Darex na Václavském náměstí, rondokubistického domu U Myšáka ve Vodičkově ulici či bývalého závodu ČKD Tatra Smíchov v Praze 5 v oblasti Anděla. Další příklady f. viz na Praguewatch.cz [5].

Zahraničním příkladem f. může být vznik moderního bydlení ve čtvrti Notting Hill v Londýně v roce 2003 v odsvěceném novogotickém kostele Westbourne Church, kdy fasáda kostela si zachovala svůj původní vzhled. Stavebně upraven byl jen vnitřní prostor (uvnitř bylo vybudováno 14 luxusních bytů), byly přistavěny dvě podlaží a podzemní garáže. Byty se prodávaly jako hrubá stavba a každý majitel si individuálně řešil dostavbu. Společné pro prostorné byty jsou původní sloupoví a okna, bílá výmalba a skleněné prvky, ale také vybavení moderními informačními a technickými zařízeními.

Související pojmy: → fasáda, → demolice, → destrukce, → intervence, → akceptace, → konverze, → lofty, → konzervace, → památka architektonická, → architektura, → genius loci, → autenticita.

L: BACHTÍK, Jakub. O domech, které lžou. In A2, 2011/ č. 6; KORYNTOVÁ, Eliška. Fasádismus na Příkopech. Demolice cenné bankovní budovy v centru Prahy probíhá v režii předsedy památkového Sboru expertů. Věstník Klubu za Starou Prahu, roč. LI (XII), č. 1, 2011, s. 16-22.

Jan Mottl, Eva Heřmanová 14.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777