Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Fakelore (falešný folklor)

Pojem f. (z ang. fake – napodobenina, padělek, lore – lid), jehož synonymem je → pseudofolklor, je zatím velmi málo užívaným pojmem, jehož autorem americký folklorista Richard M. Dorson. Pojem se zatím se příliš nerozšířil a používá se hlavně v anglické jazykové oblasti.

F. je tedy folklór ve zfalšované, podvržené, nepravdivé podobě, folklór nepravý, zdánlivý, vylhaný, v podstatě imitace folkloru, lidové kultury a umění. Synonymem pro takovouto stylizaci, inscenizaci či aranžování folkloru je → folklorismus, pro který je typická primární snaha aktérů „sloužit folkloru“ ve smyslu jeho prezentace současnému publiku; sekundárním cílem ale často je i → komercionalizace kultury.

V případě, že naopak „folklor slouží“ aktérovi či autorovi k vytvoření určitého autentického uměleckého díla (např. zakomponováním folklorních prvků do filmů, obrazů apod.) se pak hovoří o folklorizaci (→ folklorizace).

Další související pojmy → folklor, → folkloristika, → autenticita, → identita kulturní, → kultura tradiční lidová, → tvořivost lidová, → publikum.

L: HOLÝ, Dušan, SIROVÁTKA, Oldřich (1985). O folkloru a folklorismu. Terminologická rozprava na 14. etnomuzikologickém semináři ve Strážnici konaném 19.-21.11.1984. Národopisné aktuality, roč. XXII, č. 2, s. 73-84. Přístup z: [1]

Eva Heřmanová 4.7.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777