Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

FIAPF

(franc. Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films)

FIAPF neboli Mezinárodní federace asociací filmových producentů je sdružení složené z 34 členských organizací z 29 zemí světa, které představují světovou špičku v audiovizuální produkci. Tato organizace působí již od roku 1933 a své sídlo má v Paříži. Rozhodováním je pověřeno valné shromáždění, které zasedá dvakrát ročně, v květnu a únoru. V jejím čele je prezident, který je volen členy valné hromady. Jejím úkolem je reprezentovat ekonomické, právní a regulační zájmy organizací v průmyslu filmové a televizní tvorby. Zabývá se problémy autorského práva, financování filmu, prosazování legislativy a práv duševního vlastnictví.

Na starosti má také usměrňování sítě mezinárodních filmových festivalů, včetně těch světově nejproslulejších. FIAPF rozděluje filmové festivaly do čtyř skupin:

  • soutěžní,
  • soutěžní-odborné,
  • nesoutěžní,
  • dokumentární / krátký film.

Webové stránky organizace FIAPF [online]. [cit. 2015-06-02]. Přístup z: [http://www.fiapf.org/default.asp

Související pojmy: → festival filmový, → blockbuster, → kinematografie, → film, → bienále, → Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, → film hraný, → film dokumentární, → kino, → film artový, → průmysl filmový, → multikino, → multiplex, → megaplex, → filmotéka.

Anna Stoklasová, 2.6.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Anie, Quido Meruňka, Zofka777