Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

FAMU

FAMU neboli Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění je vysoká umělecká škola v Praze založená v roce 1946 jako čtvrtá filmová škola na světě.

FAMU je zaměřena na výuku specializace ve všech filmových a televizních oborech (→ režie, → scénáristika a → dramaturgie, kamera, → fotografie, střihová skladba, zvuková tvorba, → animace, → produkce). V době vzniku škola sídlila ve druhém patře domu v Havlíčkově ulici, a to až do roku 1948, kdy získala prostory ve Vančurově domě v Klimentské ulici č. 4, ve kterém probíhala nejprve teoretická a od roku 1960 i praktická výuka. V počátcích fungování školy bylo možné studovat režii, dramaturgii a filmový obraz. V roce 1950 se z dosavadních oborů stávají katedry, v roce 1951 vzniká katedra produkce. V roce 1952 FAMU získala bývalé kino Roxy v Dlouhé ulici č. 33, kde bylo vybudováno další filmové studio, jež je funkční od roku 1955. V 50. letech dále vzniká specializace na dokumentární a vědecko-populární film, kabinet střihové skladby a kabinet hudby a zvuku. V roce 1957 přichází na katedru režie Otakar Vávra, který přináší novou koncepci přednášek a přijímacího řízení. Z nových uchazečů vychovává jádro tzv. "československé nové vlny" (např. Věra Chytilové, Jiří Menzel, Miloš Forman, Evald Schorm, Jan Schmidt).

V roce 1960 se katedry, děkanát i rektorát stěhují do budovy paláce Lažanských (Smetanovo nábřeží č. 2), kde vzniká i fakultní knihovna. V tomto období také celá fakulta získává přívlastek "filmová a televizní". V letech 1966-1968 jsou ve Studiu FAMU v Klimentské ulici zřízeny zvukové míchačky, a tím se škola - až na absenci filmových laboratoří - stává nezávislou v technologii výroby školních filmových cvičení, za která studenti získávají již od konce 50. let i mezinárodní ocenění.

Po roce 1972 bylo mnoho absolventů omezeno normalizačními restrikcemi a někteří pedagogové jsou nuceni z FAMU odejít (Evald Schorm, Břetislav Pojar, Karel Kachyňa). Od druhé poloviny 70. let 20. století se situace na škole opět mírně uvolňuje a FAMU si začíná získávat zpět dobré jméno v mezinárodní konkurenci.

V roce 1989 podpořil tehdejší rektor Ilja Bojanovský stávkující studenty mimo jiné tím, že uvolnil záznamovou a reprodukční technologii, čímž bylo umožněno rozšiřování autentických záznamů z potlačovaných demonstrací i tzv. studentského vysílání v České televizi.

V roce 1991 vzniká katedra animované tvorby a při ní i později specializace na multimediální tvorbu a počítačovou animaci. Vzniká zde dvousemestrální program výuky v angličtině pro zahraniční zájemce 3F (FAMU for Foreigners), který organizuje i letní workshopy a semestrální výuku pro studenty amerických univerzit, studenti a pedagogové se také zapojují do mezinárodních výměn v rámci programu Erasmus. V roce 1996 bylo zavedeno oddělené studium bakalářské a magisterské a akreditováno studium doktorské (1999).

Na začátku nového tisíciletí ztrácí FAMU své monopolní postavení ve filmové a audiovizuální výchově kvůli vzniku dalších pracovišť (FAMO v Písku, UTV ve Zlíně, AVU). V roce 2002 vzniká Centrum audiovizuálních studií (CAS), všechny aktivity spojené se zahraničními studenty byly integrovány do FAMU International.

Související pojmy: → film, → škola filmová, → tvorba audiovizuální, → scénáristika, → Famufest

L:
Kolektiv autorů. Encyklopedie Diderot - Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. Praha : Diderot, 1999. (2. svazek).

Odkazy:
FAMU. Historie - včera a dnes. [online]. Přístup z: [1]

Donika 12.5.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Donika, Zofka777