Z Arts Lexikon
Verze z 21. 1. 2014, 22:26, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Expresionismus abstraktní)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Expresionismus abstraktní

E.a. je umělecký směr, který vznikl ve Spojených státech amerických po druhé světové válce a trval do 60. let. Jedná se o druh výtvarného umění, který pozvedl americké umění na úroveň evropského. Především město New York se stalo centrem abstraktního umění jakožto i místem jeho zrodu. Následovala Kalifornie a v ní především město San Francisco.

Výraz e.a. byl poprvé použit Robertem Coatsem v březnu roku 1946. Směr byl ovlivněn především náladou po 2. světové válce. Umělci se snažili svou abstrakcí vyhýbat kritice společnosti či se jakkoliv se nechávat propojovat s politickými idejemi. E.a. prosazuje především hluboké emoce umělce, které vychází z jeho nitra.

Evropské abstraktní umění bývá označováno jako art informel či tašismus (tachismus).

Mezi hlavní představitele patří: Jackson Pollock, Mark Rothko, Hans Hartung, Arshile Gorky, Helen Frankenthaler, Barnett Newman, Robert Motherwell, Helmut Jahn a jiní.

Související pojmy: → art informel, → tašismus, → expresionismus, → abstrakce, → umění vizuální, → umění výtvarné.

L: Abstraktní expresionismus [online]. Přístup z: [1], Wikipedia. Heslo Abstraktní expresionismus. Přístup z: [2]

Lenka Zbořilová 21.1.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777