Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Expozice

S pojmem e. se můžeme setkat v nejrůznějších uměleckých oblastech, kde označuje: 1. Soubor vystavovaných předmětů určených k prohlídce na výstavě, v muzeu apod. Běžně se slovem e. označuje výstava celá, jakožto prezentační forma muzea či jiné kulturní instituce. Dále pak slovo může označovat i jen určitý úsek výstavy či sbírky. V případě muzea nejčastěji mluvíme o tzv. stálé e., tj. se stálými exponáty. Osoba, která e. (výstavy) organizuje, se nazývá → kurátor.

2. V literatuře je e. označení pro úvodní část díla s vylíčením poměrů, z nichž vyrůstá děj. Je také první částí klasického antického dramatu, v níž jsou uváděny dějové základy budoucího konfliktu (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa).

3. V hudbě e. znamená prvé uvedení hudební myšlenky, popřípadě označuje celou úvodní část skladby (např. expozice sonáty či fugy).

4. V oblasti fotografie e. znamená vystavování citlivé vrstvy fotografického materiálu (desky, filmu apod.) působení světla po určitou dobu; tj. e. jako exponování, řidčeji osvit.

Související pojmy: → výstava, → muzeum, → exponát, → exponát interaktivní, → kurátor.

L: TROJAN, Raoul, MRÁZ, Bohumír. Malý slovník výtvarného umění. Praha : Fortuna, 1996.

Jana Chuchrová 8.1.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777