Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Exponát interaktivní (interactive exhibit)

Pojem e.i. se používá k 1. označení předmětu prezentovaného na výstavě či v muzeu, který zapojuje více návštěvníkových smyslů, stimuluje a zintenzivňuje vnímání a prožitky z expozice. Kesner obecně mezi e.i. řadí 2. audiovizuální, multimediální programy, ale také objekty, ve kterých si může návštěvník některou činnost vyzkoušet, resp. simulovat realitu a zkoušet si roli jejich uživatele. Podle Caultona může být e.i. též 3. praktickou ukázkou, kterou návštěvník může exponát prozkoumávat přímo. Pokud může pouze stisknout tlačítko, nejedná se o interaktivitu v pravém slova smyslu. E.i. by měl přimět návštěvníka nejen k fyzické, ale i k duševní aktivitě.

Interaktivita v muzeu – je vyjádřením snahy získat atraktivní formou pozornost návštěvníka, snaží se zapojit člověka v rovině fyzické, intelektuální či emocionální. Měla by pomáhat aktivovat divákovu představivost. (Wolf)

Související pojmy → muzeum, → arts marketing.

L: KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005; CAULTON, Tim. Hands-On Exhibitions: Managing Interactive Museums and Science Centres. London : Routledge, 1998; WOLF, Jakub. Interaktivita v muzeu. Muzeum 1/2009, roč. 47, 2009. Přístup z: [1]

Jana Růžková 27.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777