Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Event management

E.m. je činnost směřující ke zprostředkování výjimečných příjemných zážitků, jež jsou vnímány všemi smysly, jejich plánování, organizace a následné vyhodnocení jejich úspěšnosti. Jedná se mj. o pořádání výletních, zájmových, relaxačních i odborných akcí pro potenciální zákazníky. Důležité je, že se nejedná o pořádání jakékoliv akce pro kohokoliv, klíčová je výjimečnost a využití emocí.

E.m. je 1. "příprava a organizace zvláštních akcí na podporu image firmy, jako jsou např. společenské akce, oslava výročí firmy apod.! (APRA)

E.m. chápeme jako 2. "pořádání akcí, které slouží ke zlepšení vztahů s různými cílovými skupinami nebo propagaci značky, či změně image s využitím emocí." (Myslivcová)

Event manažeři se zabývají organizací a přípravou akcí určených k různým typům propagace společnosti. Jejich úlohou je co nejefektivněji využít svěřené finanční prostředky a dosáhnout stanoveného cíle. Jsou najímáni velkými firmami, kde spadají pod oddělení marketingu, PR nebo jsou podřízeni přímo vedení společnosti, se kterým musí neustále komunikovat. Svádí neustálý boj o finanční prostředky a jsou podrobováni kontrole záměru eventu.

Související pojmy: → management, → event marketing, → marketing, → image, → event, → organizace, → společnost, → zákazník.

L:
APRA: Asociace Public Relations Agentur [online]. [cit. 2015-06-01]. Přístup z: [1]
MYSLIVCOVÁ, Hana. Event Management. Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007.

Anna Thomas 1.6.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

AnnaThomas, Quido Meruňka, Zofka777