Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Event

Definice anglického pojmu „event“, který se v českém jazyce ustálil a zaběhl není jednoznačná a přímá. Za nejbližší česká synonyma můžeme označit událost, zážitek, akce, případ, prožitek, příhoda, festival, představení. Viz i pojem → akce společenská.

Ačkoliv se s ním setkáváme během několika posledních let, jeho historie sahá velmi daleko až do dob prvních zápasů se zvířaty či rytířských soubojů. Až v poslední době se tyto události začaly více propojovat se samotnými produkty a staly se součástí marketingových strategií a marketingových mixů. Pořádání e-u totiž bezprostředně souvisí s cenou, produktem, místem konání i samotnou marketingovou komunikací. V současné době je e. chápán jako jeden z nejvýznamnějších komunikačních nástrojů.

Charakteristickým rysem je individuální zážitek, ze kterého si každý účastník odnáší svůj vlastní výjimečný dojem. E. využívá emocí všech zúčastněných, působí na smysly, často i vlastní interakcí.

Prostřednictvím e-u se přirozenou a hravou formou zákazníkovi představuje produkt ve své netradiční formě. Posouvá hranice vnímání produktu a apeluje na svou image a dobré vnímání napříč širokými cílovými skupinami, partnery i sponzory; → public relations zde proto hrají nezastupitelnou roli v dalším šíření informací o e-u, jeho charakteru, místě a čase konání.

Jedná se tak o nástroj, díky kterému jsou upevňovány vztahy s obchodními partnery a nejvýznamnějšími zákazníky a zároveň o aktivní oslovování nových sponzorů a klientů. Jde o akci, která se snaží zvýšit povědomí o značce, přilákat nové zákazníky, zlepšit vztahy se zaměstnanci apod. Cílem e-u je pozitivní, nezapomenutelný zážitek dané cílové skupiny spojený s pořadatelem této akce, jeho výrobkem či službou. Důležitá při přípravě e-u je kreativita, originalita a vlastní organizace.

S e-y se nejčastěji setkáváme ve formě galavečerů, hudebních festivalů a koncertů, vernisáží, golfových turnajů, slavnostních rautů a banketů a dalších akcí, při nichž je kladen důraz na osobní setkání a komunikaci v netradičním prostředí za účelem poznání se a rozvinutí obchodních i osobních vztahů i mezi zaměstnanci jedné firmy. Nejedná se tak pouze o externí komunikaci, ale rovněž o komunikaci interní v rámci společnosti.

V této souvislosti rozlišujeme e-y veřejné (festivaly, akce pro veřejnost) a e-y neveřejné (VIP večírky, golfové turnaje, team buildingy).

E-y se dle Šindlera dále dělí: dle obsahu (pracovní, informativní, zábavně orientované - kulturní, sportovní), dle cílových skupin (veřejné, interní firemní), dle doprovodného zážitku, dle místa konání (venkovní "open air", pořádané uvnitř "pod střechou"), dle konceptu lze e-y dělit na využívající příležitosti (oslava nového roku, svátku výročí), produktové (zaměřené na konkrétní produkt a ovlivňování emocí k němu), imageové (zaměřené na image a zviditelnění organizace), know-how e-y (prezentující konkurenční výhody) a e-y jako kombinace předchozích případů.

Související pojmy: → mix marketingový, → produkt, → festival, → event marketing, → marketing zážitkový, → vernisáž, → koncert, → raut, → banket, → galavečer, → public relations, → sponzor, → akce společenská.

L:
ŠINDLER, P. Event marketing. Praha : Grada publishing, 2003.
KOVÁŘOVÁ V. Návrh na efektivní event marketing vybraného subjektu – Event marketing galavečera “Žena region 2011”, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011.

Odkazy:
Ministerstvo pro místní rozvoj. Event marketing v cestovním ruchu. [online] [cit. 2014-05-10] s. 4–5. Přístup z: [1]
HOBZA, Otakar. Nízkonákladový marketing. [online] © 2012 [cit. 2014-05-10] Přístup z: [2]
Ministerstvo pro místní rozvoj. Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu – doprovodné materiály - Event marketing. [online] [cit. 2014-05-10], s. 5-12. Přístup z: [3]

Eva Tuháčková 18.6.2012, Eva Heřmanová 20.7.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777