Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Europa Nostra (Europa Nostra Awards)

C. E. N. byla založena r. 2002 Evropskou komisí a je organizována federací Evropa nostra. Cena se snaží podporovat a inspirovat k péči o kulturní dědictví prostřednictvím pozitivních příkladů a stimuluje výměnu osvědčených postupů v této oblasti. Jejím dalším cílem je připomenout široké veřejnosti estetický, ekonomický a sociální přínos kulturního dědictví. Každoročně je oceněno až 30 počinů z celé Evropy. Je uděleno až 7 hlavních cen (Grand Prix) a jednou je udělena cena veřejnosti (Public Choice Award), o které rozhodují lidé hlasováním přes internet. Všichni vítězové obdrží certifikát, stejně jako plaketu nebo trofej. Laureáti hlavní ceny také obdrží finanční ocenění 10 000 eur.

Ceny jsou udělovány ve čtyřech kategoriích:

 • Ochrana – za významné úspěchy v zachování, posílení a adaptaci na nové využití kulturního dědictví.
 • Výzkum a digitalizace – za vynikající výzkum a digitalizační projekty vedoucí k hmatatelným účinkům na zachování a posílení kulturního dědictví v Evropě.
 • Specializované služby jednotlivců nebo organizací – za vynikající výsledky v oblasti ochrany, zachování a posílení kulturního dědictví v Evropě.
 • Vzdělávání, odborná příprava a osvěta – za iniciativy týkající se vzdělávání, odborné přípravy a zvyšování povědomí v oblasti hmotného anebo nehmotného kulturního dědictví, podporu anebo příspěvek k udržitelnému rozvoji životního prostředí.

O udělení ceny rozhodují nezávislí odborníci. Ceny jsou předávány na veřejné akci, která se koná každý rok v jiném evropském městě. Vídeň hostila ceremonii European Heritage Awards v r. 2014, Atény v r. 2013 a Lisabon v r. 2012. Od počátku existence ceny bylo celkem uděleno 387 ocenění.

Cena celkově zvyšuje viditelnost v odvětví dědictví u široké veřejnosti a pro laureáty přináší výhody ve formě zvýšené pozornosti, návštěvnosti apod.

Laureáti z ČR:

 • prof. T. Durdík za osobní zásluhy v badatelskou činnost, účasti na záchraně kulturních památek a jejich popularizaci (kategorie Mimořádné úsilí, 2011)
 • publikace K. Kuči a J. Langera „Dřevěné kostely a zvonice v Evropě“ (kategorie Výzkum, 2011)
 • projekt konzervace a prezentace horního hradu Bečov (kategorieVýzkum, 2010)
 • Muzeum umění Olomouc za sérii restaurátorských výstav a doprovodných katalogů (kategorie Výzkum, 2009)
 • projekt konzervace jižní fasády Horního hradu Státního hradu a zámku v Českém Krumlově (kategorie Restaurování, 2008)
 • studie Mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů v Čechách (kategorie Vynikající studie, 2006)
 • sbírka restaurování deskových maleb Mistra Teodorika v kapli sv. Kříže na Karlštejně v kategorii Restaurování (2006)
 • restaurátorské práce na zámku Konopiště (kategorie Restaurování, 2003)
 • projekt obnovy a restaurování Valdštejnského paláce v Praze(kategorie Restaurování, 2002)
 • projekt obnovy barokního divadla v Českém Krumlově (kategorie Restaurování – hlavní cena, 2002)

Související pojmy: → dědictví kulturní, → laureát, → ceremoniál, → péče památková, → digitalizace, → prostředí životní, → konzervace, → publikace, → restaurování, → fasáda, → zámek, → hrad, → kaple, → malba desková, → divadlo barokní, → palác, → muzeum, → sbírka, → sloup, → pilíř, → cena veřejnosti Europa Nostra Awards.

L:
EU prize for cultural heritage / Europa Nostra Award [on-line]. Europa Nostra: Haag [cit. 2015-2-5]. Přístup z: [1]
Europa Nostra [on-line]. Institut umění – Divadelní ústav: Praha 1, © 2015 [cit. 2015-2-5]. Přístup z: [2].

Anna Goldmanová 5.2.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Quido Meruňka, Zofka777