Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Eklektismus (eclecticism)

Pojem e. (často též eklekticismus) v oblasti kultury a umění označuje 1. styl, který umožňuje kombinovat prvky pocházející z různého časového období a z různých kultur, přičemž použité tvary, barvy a materiály mohou být zcela nesourodé, přesto ale výsledný celek (umělecké dílo, koláž, interiérový design) vypadá velmi harmonicky a efektně. V oblasti sociologie označuje Jandourek pojmem eklekticismus 2. "konstruování nových myšlenkových systémů z prvků vybraných z jiných již existujících systémů, aniž se vždy bere ohled na logickou nebo věcnou slučitelnost těchto prvků". Výrazem eklekticismu v sociologii je její pojetí jakožto multiparadigmatické vědy nebo její příklon k metodologickému pluralismu. V oblasti psychologie Hartl, Hartlová pojmem eklekticismus chápou jednak 3. směr, který si vybírá a kombinuje názory nebo prvky jiných směrů (např. v psychoterapii volí prvky různých terapeutických škol pro potřeby konkrétní léčby určitého pacienta nebo pacientů), jednak 4. způsob tvorby, způsob vědecké nebo umělecké práce často nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním vzorů z cizích děl či starších období, jednak 5. eklekticismus "kavčí" spočívající pouze v hromadění myšlenek bez jakéhokoliv jejich logického směrování, jednak 6. eklekticismus systematický snažící se z různých poznatků jiných lidí vytvořit novou integrovanou strukturu, nový poznatek, novou terapii apod. (citováno dle Allporta).

Související pojmy: → styl umělecký, → žánr umělecký, → design, → koláž, → práva autorská, → plagiarismus, → remix, → remix culture, → sampling.

L: JANDOUREK, Jan (2001). Sociologický slovník. Praha : Portál, s. 69-70, 285 s.; HARTL, Pavel, HARTLOVÁ, Helena (2000). Psychologický slovník. Praha : Portál, s. 135, 774 s.; ALLPORT, Gordon Willard (1955). Becoming: Basic Considerations for a Psychology of Personality. New Haven : Yale University Press.

Eva Heřmanová 9.9.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777