Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

EUNIC

EUNIC (European Union National Institutes for Culture, viz [1]) je síť evropských kulturních institutů, která byla založena v roce 2006. Je uznávaným lídrem v oblasti kulturní spolupráce. Zahrnuje 31 členů pocházejících z 26 zemí. Členové EUNIC působí ve více než 150 zemích v oblasti kultury, umění, vědy, vzdělávání, výuky jazyků, mezikulturního dialogu a rozvojové pomoci.

EUNIC je nepostradatelným partnerem v mezinárodních kulturních záležitostech díky své speciální odborné a celosvětově rozšířené síti. Slouží jako kompetentní prostředek a think tank pro mnoho evropských institucí. EUNIC doplňuje iniciativy Evropské unie v oblasti kultury.

Cílem organizace je dosáhnout kulturní spolupráce, vytvářet dlouhodobá partnerství a přispívat ke vzájemnému porozumění mezi různými evropskými kulturami. Jednotlivé země mají k otázce zahraniční prezentace různý přístup, instituty mají různou míru pravomocí a rozsah aktivit, nicméně sílí snaha o realizaci společných projektů a výměnu nápadů a zkušeností. Za účelem rozvíjení regionálních aktivit se členové v jednotlivých lokalitách dále sdružují do skupin, tzv. clusterů.

EUNIC je řízen na základě každoročních setkání ředitelů členských institutů. Ředitelé volí ze svého středu prezidenta, prvního viceprezidenta a druhého viceprezidenta, všechny na funkční období jednoho roku. EUNIC má dále svou stálou kancelář v Bruselu, která nese odpovědnost za navrhování a následné uplatňování strategie, řízení společných projektů a vnější vztahy organizace.

Členové EUNIC se setkávají v různých seskupeních, aby rozvíjeli společné projekty. Z nich lze jmenovat např.: EUNIC MENA (Middle East and North Africa) projekt – podpora rozvoje kreativních sektorů v MENA regionu. Jedná se o dlouhodobý projekt, který podporuje posílení demokracie, kulturní politiky a kreativní ekonomiky. Rovněž zahrnuje regionální a národní projekty v tomto regionu; EUNIC China Dialogue – projekt, který se snaží posilovat kulturní spolupráci mezi Evropou a Čínou. Přináší spojení intelektuálů, kulturních odborníků a politiků z Evropy a Číny k posílení spolupráce v kreativních vývojových odvětvích. Tradice v organizování tohoto projektu sahá až do roku 2008 do Pekingu, kde bylo uspořádáno první setkání v rámci přípravné konference. Dalšími příklady společných aktivit v rámci EUNIC jsou projekty „Language Rich Europe“, jehož úkolem je vytvořit platformu pro sdílení znalostí a zkušeností v oblasti multilingvismu, projekt „Culture/Future“, který se snaží propojit oblast kultury a ekologie, či projekt „Literature Nights“, který věnuje pozornost současné evropské literární tvorbě a je iniciativou českého kulturního institutu (Českých center).

L: Who We Are. EUNIC European Union National Institutes for Culture [online]. [c 2012] [cit. 2014-01-27]. Přísutp z: [2]

Související pojmy: → kultura, → networking, → politika kulturní, → diplomacie kulturní, → think tank.

Kristýna Kottová 5.1.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Kriskott, Rory, Zofka777