Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

ESOMAR

E. je zkratka anglického názvu European Society for Opinion and Marketing Research, tj. Evropská společnost pro výzkum veřejného mínění a trhu, která zajišťuje podmínky pro kvalitnější výzkum trhů, zákazníků a společností.

Jedná se o nejdůležitější celosvětové profesní sdružení agentur výzkumu trhu. Společnost byla založena již v roce 1948. Tvoří jí 4900 členů, kteří jsou rozmístěni ve 130 zemích. Česká republika je členem od roku 1997. Cílem společnosti a v ní sdružených subjektů je zvyšování hodnoty výzkumu trhu a veřejného mínění předně objasňováním praktických problémů a přinášením efektivních rozhodnutí.

Všichni členové musí souhlasit s dodržováním ICC/ESOMAR. Jedná se o mezinárodní kondex praktikt marketingových a sociálních výzkumů, které byly společně sestavené právě ESOMARem a Mezinárodní obchodní komorou (International Chamber of Commerce) a následně schválené orgány po celém světě. E. je významným partnerem pro jednání se státními i národními institucemi a garantuje jak právní stránku jednotlivých výzkumných metod, tak i jejich kvalitativní standarty. Zároveň také zajišťuje pravidelná setkání svých členů, kde dochází k výměně poznatků výše zmíněných 4900 členů. Sídlo ESOMARu se nachází v hlavním městě Nizozemska, v Amsterodamu.

Stanovy ESOMARu:

  • Mezinárodní podpora rozvoje marketingu.
  • Výzkum trhu a veřejného mínění.
  • Ocenění vědecké snahy.
  • Podpora profesních zájmů členů, kdekoliv sídlí či vykonávají činnost.
  • Doporučuje nejvyšší odborné standarty a úrovně profesního řízení mezi členy.
  • Ustanovuje Mezinárodní etický kodex marketingových a sociálních výzkumů.
  • Studuje a doporučuje národní/mezinárodní legislativu a judikaturu.
  • Zabezpečuje finanční prostředky na semináře, kongresy, setkání, publikace a jiné aktivity, které slouží k rozvoji členů.
  • Věnuje se všem aktivitám, které berou do úvahy zájem členů.

Webové stránky ESOMARu, vizte [1].

Související pojmy: → marketing, → společnost, → komora, → výzkum marketingový, → kodex, → kodex etický, → seminář, → kongres, → publikace.

L:
MOUNCEY, Peter, WIMMER, Frank (eds.) Market Research Best Practice. Hoboken (New jersey) : John Wiley & Sons, Limited. c2007, 678 p.
MOUNCEY, Peter, WIMMER, Frank. Market research handbook. Chichester : John Wiley, c2007, xxvi, 627 p.
BRADLEY, Nigel, WIMMER, Frank. Marketing research: tools. New York : Oxford University Press, 2010, xx, 527 p.
KARLÍČEK, Miroslav, WIMMER, Frank. Základy marketingu: tools. Praha : Grada, 2013, 255 s.

Odkazy:
Research World [online]. 2014, vol. 2014, issue 44. ISSN 15673073. Přístup z: [2]
FOREMAN, Dan. Esomar World Research. Research World [online]. 2014 [cit. 2015-01-10]. Přístup z: [3]
CHEN, Kan. ITS Handbook 2000. Recommendations from the World Road Association (PIARC). World association [online]. 2014 [cit. 2015-01-10]. Přístup z: [4]
Cms-cam.cz. Česká marketingová společnost [online]. [cit. 2015-01-10]. Přístup z: [5]
JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. Marketing & Social Research [online]. [cit. 2015-01-10]. Přístup z: [6]

Anna Fojtíková 10.1.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Annafoj, Zofka777