Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

ERICarts Institute

E. I. (European Institute for Comparative Cultural Research – Evropský institut pro komparativní kulturní výzkum) je nezávislá nezisková organizace, která provádí srovnávací kulturní výzkum a monitoring kulturní politiky ve spolupráci s odborníky z více než 40 evropských zemí. Založena byl r. 1998. Institut vytvořila Evropská asociace kulturních vědců (ECURES) ve spolupráci s tzv. Centres of Excellence, která se specializují na kulturní výzkum z různých míst Evropy. Jejich zástupci zasedají v Radě guvernérů a rozhodují o výzkumném programu a strategickém vedení institutu. Každodenní řízení projektů a výzkumných týmů provádí centrální kancelář v německém Bonnu.

Výzkumné týmy tvoří jednotlivý odborníci, vyzvaní k účasti na srovnávacím výzkumném programu E. I. Výzkumníci pocházejí z široké škály akademických oborů (např. politologie, sociologie, antropologie aj.) a žijí ve více než 40 evropských zemích. Týmy spolupracují na dosažení společného cíle.

Výzkum se zaměřuje na oblasti:

 • Kulturní politika,
 • Umělecké a mediální profese,
 • Ekonomické aspekty kultury
 • Kulturní život a trendy
 • Rozmanitost, dialog a soudržnost
 • Kulturní spolupráce.

Databáze všech projektů je přístupná zde [1]

Cílem E. I. je:

 • Usnadnit udržitelnou spolupráci v oblasti srovnávacího kulturního výzkumu;
 • Rozvíjet spolehlivé empirické nástroje pro provádění komparativního kulturního výzkumu;
 • Podporovat předávání a využívání informací a znalostí získaných prostřednictvím výzkumných projektů různými aktéry veřejného a soukromého sektoru;
 • Demonstrovat kulturní rozměry různých oblastí a oblastí politiky, jako je zaměstnanost, sociální věci, hospodářská soutěž, média, vzdělávání, zahraniční politika a zemědělství; a
 • Dodržujte zásady a cíle nastíněné v evropském a mezinárodním rámci pro kulturu, které podporují transparentnost, rozmanitost, rovnost, účast a tvořivost.

Presidentem organizace je Ritva Mitchell. Výkonným orgánem E. je vláda guvernérů a výkonným ředitelem A. J. Wiesand, který předtím dlouho působil v Centru pro kulturní výzkum (Zentrum für Kulturforschung).

Související pojmy: → kultura, → výzkum, → politika, → soutěž hospodářská, → média, → vzdělávání, → sektor veřejný, → sektor soukromý, → asociace, → guvernér, → politologie, → sociologie, → antropologie.

L: ericarts.org [on-line]. European Institute for Comparative Cultural Research: Bonn [cit. 2018-4-15]. Dostupné z: <http://www.ericarts.org/web/organisation.php>; European Institute for Comparative Cultural Research (ERICarts-Institute) [on-line]. Asia-Europe Foundation (ASEF):Singapur, © 2017 [cit. 2018-4-15]. Dostupné z: <https://culture360.asef.org/resources/european-institute-comparative-cultural-research-ericarts-institute>.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777