Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

ENICPA

E. neboli European Network of Information Centres for the Performing Arts (tj. Evropská síť informačních center pro performing arts) je sítí, která se snaží vytvářet prostor, resp. zastřešovat spolupráci informačních a dokumentačních organizací. Její aktivity spočívají v distribuování a zpřístupňování informací z oblasti performing arts profesionálům i široké veřejnosti, zejména na území Evropy. V současné době je do této sítě zapojeno 34 evropských zemí; zástupcem České republiky je Institut umění - Divadelní ústav v Praze (viz [1]), za Slovenskou republiku pak Divadelný ústav v Bratislavě (viz [2]).

Na web ENICPA (viz [3], popř. [4]) jsou vkládány informace o konání festivalů, eventů a venues, o vydávané odborné literatuře, o aktuálních vzdělávacích příležitostech, informačních centrech a jiných zdrojích.

Související pojmy: → integrace kulturní, → performing arts, → divadlo, → festival, → event, → venue, → literatura.

Eva Heřmanová 3.9.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777