Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Dohled památkový

Pod pojmem d.p. rozumíme odborné systematické sledování obnovy využití a péče o kulturní památky s cílem dodržování zásad památkové péče a uplatňování opatření k nápravě ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.

Související pojmy: → obnova památky, → oprava památky, → legislativa v oblasti kultury, → památka, → památka kulturní, → revitalizace, → rekonstrukce, → průzkum stavebně historický.

L: PEK, Tomáš. Stavební památky. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 214 s., s. 85.

Tomáš Pek 4.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777