Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Divadlo stagionové

Pojem „stagione“ (z it.) označuje "sezonu, dobu vhodnou pro určitou činnost". Zřídka se používá ve významu "scéna", např. „Letní stagiona festivalu Smetanova Litomyšl v Nových Hradech“.

D.s. se používá k označení 1. prostoru, kde se konají akce různých pořadatelů, divadlo tedy není spojeno s vlastním souborem a za 2. k označení projektového způsobu práce s představeními, tj. divadlo uvádí jednotlivé inscenace v blocích (inscenace je uváděna např. dvakrát v roce, vždy v deseti dnech za sebou).

V dokumentu Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2009 jsou d.s. definována jako "taková zařízení, která nemají vlastní soubor a sama nutně neprodukují divadelní a taneční představení, ale na svých scénách a ve svých sálech uvedla v roce 2009 nejméně 20 divadelních a tanečních představení". Počet stagionových divadel v roce 2009 je podle NIPOSu 61 divadel, 104 scén.

Častým výkladem pojmu d.s., objevujícím se v internetových zdrojích, je „období účinkování souboru (obvykle divadelního, operního) v jednom místě, městě, sezona“. (např. ABZ Slovník cizích slov).

Příkladem divadel fungujících jako d.s. jsou např. Nová scéna Národního divadla v Praze, Městské divadlo Kolín nebo Městské divadlo Prostějov. I další divadla ale fungují na stagionovém principu, i když to o sobě neuvádějí a zároveň se jejich produkce neomezuje pouze na divadelní akce. Jsou to např. pražské scény Divadlo Archa nebo Alfred ve dvoře.

Související pojmy → divadlo, → management projektový, → stagiona.

L: Základní statistické údaje o kultuře v ČR 2009. Nipos-mk.cz [online]. 2010, Přístup z: [1]; Stagiona. ABZ.cz: slovník cizích slov [online]. Přístup z: [2]; Letní stagiona v Nových Hradech. Baroknidivadlo.cz [online]. Přístup z: [3]; DVOŘÁK, Jan. Malý slovník managementu divadla. Příručka pro organizátory, producenty, manažery, produkční, studenty a adepty studia divadla, kultury a umění. Praha : Pražská scéna, 2005. 311 s.; GREGORINI, Bedřich, GREGORINI Jindřich; SRSTKA, Jiří. Základy divadelní činnosti. Praha : Akademie múzických umění, 2007, 105 s.; GREGORINI, Bedřich. Realizace dramaturgického plánu v divadle. Praha : SPN, 1990; HAGOORT, Giep. Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha : AMU a Kant, 2009; NEKOLNÝ, Bohumil a kol.: Divadelní systémy a kulturní politika. Praha : Divadelní ústav, 2006. 152 s.; KREJČÍ, Hana. Základní typy právních forem profesionálních divadel v ČR. Disertační práce, Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2009. 214 s.

Anna Vondráčková 26.6.2012, Teruš 22.3.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Teruš, Zofka777