Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Divák (viewer)

D. je člověk, který vnímá pro něj připravenou, zpravidla uměleckou, produkci (divadelní představení, televizní vysílání, film, sportovní výkon, apod.). Převaha vjemů, které na d. působí je obvykle ve vizuální podobě, doprovázená zvukem, příp. dalšími vjemy. D. je součástí toho, co pozoruje, jeho role je většinou pasivní, může však být i aktivní.

Studiem d. se zabývá více vědních oborů (např. sémiologie, recepční estetika, sociologie, sociokritika a další), různé vědní obory nahlíží na d. jinak. Komplikovaná je neoddělitelnost d. jako jednotlivce od publika jako kolektivního činitele. „V divácích jako jednotlivcích se kříží ideologické a psychologické kódy řady společenských skupin, zatímco hlediště mnohdy vytváří jednotně reagující těleso“. (Pavis, 2004)

Sociologie uplatňuje ke zkoumání d. zejména kvantitativní statistické údaje, dotazníky a testy měřící reakce d. na soubor podnětů, za něž je představení považováno. Tento model by měl být spojen také s kvalitativním zkoumáním, tj. pozorováním percepce divadelních forem. Dle sémiologické perspektivy činnost d. spočívá v neustálém procesu drobných rozhodnutí, miniaturních akcích, jimiž zaostřuje, vylučuje, kombinuje a srovnává. Tato činnost přímo působí na vlastní prožitek a ovlivňuje představení. Prožitek d. se mění v závislosti na jeho individuální percepci, která je ovlivněna společensko-kulturním původem, vkusem, charakterem atp. (Pavis, 2004)

Související pojmy: → divadlo, → film, → publikum, → vnímání, → animace publika.

L: Kol. autorů pod vedením Petra Pavlovského. Základní pojmy divadla: Teatrologický slovník. Praha : Libri,s.r.o., 2004. ISBN 80-7277-194-9., PAVIS, Patrice. Divadelní slovník: (Slovník divadelních pojmů). Praha : Divadelní ústav, 2003. ISBN 80-7008-157-0.

Barbora Mitošinková 14.11.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Barbora Mitošinková, Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777