Z Arts Lexikon
Verze z 18. 1. 2018, 15:57, kterou vytvořil HedvikaF (diskuse | příspěvky) (Nová sekce Royal Dux)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Royal Dux

Royal Dux Bohemia je český výrobce porcelánu.

Továrna v Duchcově byla založena roku 1853, kdy zde byly nejprve vyráběny užitkové keramické předměty. Roku 1860 odkoupil firmu zkušený modelář Eduard Eichler, za jehož působení zažívala manufaktura mohutný rozkvět. Produkována zde byla především terakota, fajáns a majolika. Od roku 1898, kdy se továrna v Duchcově stala akciovou společností se sídlem v Berlíně, se zde začal vyrábět taktéž porcelán. Z roku 1900 je doložené používání tradičního způsobu značení v podobě růžově zbarvené trojúhelníkové značky žaludu s nápisem ROYAL DUX BOHEMIA, které vydrželo dodnes.

Mezním obdobím v historii manufaktury byla i období secese, kdy se zásluhou modeléra Aloise Hampela zavedli tvary, které rovněž přetrvávají do dnešní doby. Továrna v této době dosahuje mezinárodního věhlasu a sbírá jednu cenu za druhou. Vyráběné zboží se především vyváželo do ostatních států Evropy včetně Ruska, ale také do Severní Ameriky. Úspěšné období následně přerušila první světová válka, jež zpřetrhala důležitá obchodní spojení, která se již znovu nepodařila obnovit. Nepřispěla tomu ani meziválečná hospodářská krize, která zapříčinila stagnaci továrny a nemožnost dalšího výtvarného vývoje.

Po druhé světové válce musela být většina zaměstnanců německé národnosti odsunuta a následně nahrazena. Zároveň se obnovila výuka na Státní odborné škole keramické v Teplicích, která pro porcelánku vychovávala kvalitní učně. Duchcovská manufaktura také úzce spolupracovala s Vysokou školou umělecko-průmyslovou v Praze.

Od 50. let byla továrna opět na vzestupu a přispěla k tomu hlavně úspěšná kolekce porcelánových plastik Jaroslava Ježka určená pro světovou výstavu EXPO’58 v Bruselu, která získala Zlatou medaili. V té době byla porcelánka v Duchcově jediným výrobcem dekorativního figurálního porcelánu v Československu.

Od roku 1992 byla manufaktura oficiálně přejmenována na Porcelánovou manufakturu Royal Dux Bohemia a stala se znovu samostatnou akciovou společností až do roku 1997, kdy se v rámci kapitálového propojení stala členem skupiny Český Porcelán. Roku 2009 vznikl závod Royal Dux Českého porcelánu a.s. se sídlem v Duchcově a Porcelánová manufaktura Royal Dux Bohemia později jako samostatná akciová společnost zanikla.

Významní výtvarníci Royal Dux:

V počátečním období rozvoje manufaktury zůstávala jména modeléru, kromě Eduarda Eichlera a Aloise Hampela, v anonymitě. Z 20. let 20. století, kdy začínalo vzkvétat art deco, se dochovala jen některá jména výtvarníků, jakými byli například Kühnert, Lachner, Wanke, Schubert, Döbrich, Jarl, Schaff a jiné.

Přelom nastává ve 30. a 40. letech minulého století, kdy v duchcovské porcelánce působila Elly Strobach Königová, která se zasloužila o dodnes známé a velmi žádané figurky dívek, ženských aktů a typických baculatých dětí.

Po druhé světové válce v továrně působil například akademický sochař Jiří Bradáček či František Rabel. Odborníci byli získáváni především z řad studentů Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze.

V 50. letech proslavil duchcovskou manufakturu zejména již zmiňovaný Jaroslav Ježek, jehož moka servisy a charakteristické porcelánové plastiky zvířat sklízejí úspěch ještě dnes.

Od počátku 70. let se do historie firmy významně zapsali umělci Vladimír David, Jindřiška Radová, Václav Šerák či Jindra Viková, jejichž modely jsou ve výrobním procesu závodu Royal Dux také až doteď.

V posledních třiceti letech se na produkci duchcovské porcelánky významně podíleli Jindřich Marek, František Rabel či německá výtvarnice s českými kořeny Ilona Klawitter.

Prozatím posledním význačným modelérem Royal Dux je Miroslav Mráček, který pro závod vytvořil unikátní řadu porcelánových plecháčků.

Zdroje:

http://www.royaldux.cz

BRAUNOVÁ, Alena. Kouzlo keramiky a porcelánu. Ilustroval Jiří POŠMURNÝ. Praha: Práce, 1978. Delfín (Práce). s. 310-311.

CHLÁDEK, Jiří. Porcelán kolem nás. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1991. ISBN 80-03-00540-X. s. 64.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

HedvikaF