Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Digitalizace

Pojem d. označuje 1. technologický postup, resp. proces, jehož výsledkem je šíření nebo pořízení elektronického záznamu zvuku, obrázku, textu, pohybu, filmu apod., tj. postup převodu veškerých informací do binárního kódu.

Podle Cigánka je d. 2. "Všeobecné zavádění digitálních technologií do praxe. V užším smyslu pak i proces tvorby digitální dokumentace snímáním textového, obrazového, zvukového nebo kombinovaného záznamu o objektu. Může se dít jak přímým snímáním objektu samotného, tak převodem jeho dosavadní (analogově zaznamenané) dokumentace." Digitální dokumentaci pak chápe jako popisnou informaci o určitém objektu, která je "uložená v podobě záznamu (nebo série záznamů) na digitálním paměťovém médiu (disketa, CD atd.) Digitální dokumentaci lze (na rozdíl od analogové dokumentace) libovolně reprodukovat bez jakékoli ztráty její hodnoty. Digitální dokumentace (dokumentace vůbec) slouží k popisu již existujícího objektu a na rozdíl od tzv. digitální tvorby si neklade za prvořadý cíl vznik nového autorského díla."

Pojem d. je užíván velmi volně a v různých kontextech: technických, tj. např. d. televizního a rozhlasového vysílání (v Česku zkušebně od roku 2000, běžně od roku 2005); d. kin; komerčních, tj. např. d. starých analogových zvukových a obrazových nahrávek (převod do moderního digitálního číslicového formátu převážně za komerčním účelem (např. zvuk z LP desek převáděný do formátu MP3); kulturních, tj. d. za účelem uchování, zálohování, archivace, on-line zpřístupnění kulturního dědictví a kulturních artefaktů širší veřejnosti (např. d. starých a historických map, projekt „Old Maps Geolab“, UJEP Ústí n. Labem ; d. knih a vzácných rukopisů Národní knihovny ČR; d. audiovizuálních a archivních sbírkových fondů (filmy, fotografie, negativy, kazety VHS, magnetofonové záznamy ČRo a ČT).

Výhody d.: zachování kulturních hodnot pro další generace, možnost zálohování a archivace, možnost komercionalizace, možnost zpřístupnění pro širší veřejnost.

Nevýhody d.: problematická trvanlivost digitálních záznamů, problematická autenticita zážitku, vyšší finanční náročnost a „neznámá“ kulturní návratnost.

Související pojmy: → digitalizace umění, → digitalizace kulturního dědictví, → artefakt, → archiv digitální, → digitalizace kina, → digitalizace sbírek, → databáze starých a historických map, → projekty digitalizace, → digital divide, → 3D scan, → infrastruktura kulturní, → instituce paměťové, → autenticita.

L:
CIGÁNEK David. Digitální dokumentace objektů kulturní, historické a vědecké hodnoty. Moravské zemské muzeum, Brno, 2005, s. 7, 56 s.

Odkazy:
Wiki Citem. Návrh české národní terminologie v oblasti digitalizace kulturního obsahu. Přístup z: [1]

Eva Heřmanová 28.11.2012, Kotrčová Michaela 10.3.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777