Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Destrukce

Spolková továrna na cukr v Uhříněvsi. Zdroj: Co jsme si zbořili, VCPD 2009, s. 32
Nová budova radnice v Městské části Praha 22(Uhříněvsi). Zdroj: [1] a [2]
Pivovar Cataract, Rochester, New York, USA. Zdroj: [3] a [4]

D. (z lat.) obecně znamená 1. rozboření, zničení, porušení, rozklad, zkázu, kdy může jít o d. záměrnou, d. náhodnou nebo d. samovolnou, o destrukci hmotného objektu či předmětu nebo i o destrukci v nehmotném významu.

D. je 2. záměrným, agresivním, radikálním a zároveň nevratným způsobem řešení existence či budoucnosti stavebního objektu nebo též 3. konečný stav, výsledek přirozeného procesu chátrání stavby. I po úplné d. stavebních objektů a asanaci území lze v řadě lokalit nalézt určité stopy ("otisky"), ať již v podobě struktury území, půdorysu nebo v podobě vzrostlé zeleně. Architekti a urbanisté tak mohou tyto otisky původních stavebních struktur využít k ozvláštnění nově vznikajících budov či územních konceptů a k podpoře lokální identity.

Pojem d. je používán zejména v oblasti hmotné kultury (památkové péče, architektury, průmyslového dědictví), synonymicky pro záměrnou demolici nebo pro (záměrné či nezáměrné) zničení daného objektu; v oblasti nehmotné kultury je pak v analogickém významu užíváno spíše pojmů zánik či eroze (tradic, hodnot, ideálů, myšlenek, rituálů, zvyků apod).

Příkladem záměrné d. hodnotné industriální památky z Česka je Spolková továrna na cukr z roku 1868. Cukrovar byl zajímavý především řemeslnými pracemi zednické firmy Františka Vecka. Po sto letech, v roce 1968, byl cukrovar zrušen, jeho zbytky i se dvěma továrními komíny musely v červnu roku 2000 ustoupit tzv. Novému náměstí a nové budově radnice městské části Praha 22. Destrukcí cukrovaru přišla Uhříněves o zajímavou památku, která mohla být po vhodné konverzi využita jak k administrativním, tak i ke kulturním účelům.

Zahraničním příkladem záměrné d. a zničení cenného objektu je pivovar společnosti Standard Brewing Company v ulici Cataract v Rochesteru, USA. Budova architekta Adama C. Wagnera z roku 1890 se stala v roce 2012 středem zájmu místních komunit, které se snažily zvrátit povolení k demolici, již tehdejší majitel společnosti Genesee Brewing Company zamýšlel. I přes snahy aktivistů ale v červnu roku 2012 k této demolici došlo.

Související pojmy: → konzervace, → konverze, → akceptace, → intervence, → fasádismus, → demolice, → asanace, → půdorys, → identita lokální, → architektura, → dědictví průmyslové, → památka zaniklá.

L: FRAGNER, Benjamin, ZIKMUND, Jan (ed). Co jsme si zbořili : bilance mizející průmyslové éry - deset let. Praha : České vysoké učení technické, 2009, 142 s.; ÚLOVEC, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech. Praha : Libri, 2001, 397 s.; BERAN, Pavel. Zaniklé obce a objekty po roce 1945. Přístup z: [5].

Jan Mottl, Eva Heřmanová 15.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka