Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Der Blaue Reiter

D. B. R. čili Modrý jezdec bylo uskupení mnichovských výtvarníků a literátů, jehož existence spadá mezi léta 1911 a 1914. Uskupení bylo společně se skupinou Die Brücke nejdůležitější hnutí německých expresionistů. D. B. R. bylo větší ale volnější sdružení než Die Brücke a aktivity a inovace jeho členů (př. V. Kandinského a P. Kleeho) měly větší dopad na mezinárodní avandgardu. Ve srovnání s malíři skupiny Die Brücke se příslušníci D. B. R. stavěli jinak k tvorbě fauvistů, jejichž barevný systém spojili s hudební metaforou (tedy s nefigurativním uměním) a s uvážlivým stanoviskem ke konturám barevných ploch. Vzniku skupiny D. B. R. předcházel r. 1909 vznik sdružení umělců v Mnichově (Neue Künstlervereinigung München), jehož členy byli V. Kandinskij, A. Jawlensky, A. Kubin, F. Marc ad. V rámci skupiny si velmi vážili tvorby malíře R. Delaunaye (Klee přeložil jeho stať O světle a publikoval ji v r. 1912 v časopise Der Sturm).

K uskupení D. B. R. patřili V. Kandinskij, P. Klee, G. Münterová, A. Macke, F. Marc, A. Kubin, ale také A. Jawlensky, H. Campendonk, A. Schönberg. Každý tvořil vlastní stylem, vyznávali tvůrčí svobodu jednotlivce, skupina neměla za cíl vytvořit jednotný styl.

Členové skupiny projevovali zájem o mysticismus, primitivní umění, lidovou tvorbu bavorských venkovanů, tvorbu mentálně postižených, malby dětí i o malby zdobící pravoslavné kostely. Eseje Kandinského, Marca a Macka vyjadřovaly víru v symbolickou a psychologickou působivost abstraktních forem. Hlavním teoretikem byl V. Kandinskij. V eseji O problému formy dokazuje, že umění má být posvátným a viditelným projevem vnitřní duchovní laskavosti a obhajuje uměleckou svobodu volbu formy. V knize O duchovnosti v umění rozvinul myšlenku o umění jako druhu duchovní autobiografie, jejímž prostřednictvím se člověk může dotýkat vlastního duchovna. Kandinskij hledal syntézu intelektu a emocí a snažil se, aby jeho obrazy byly stejně expresivní, jako je hudba. Vyvinul druh „abstraktního expresionismu“. Kandinského systém lze nazvat analytický duchovní mysticismus.

F. Marc původně studoval teologii a malování považoval za duchovní aktivitu. Macke naopak měl zálibu v profánnosti městských scén. Macke stejně jako Klee experimentoval s barvami.

Skupina uspořádala 2 důležité výstavy a vydala almanach Der blaue Reiter (1912). První výstava se konala v mnichovské galerii Tannhauser na přelomu r. 1911 a 1912. Poté se přesunula do Berlína (galerie Sturm H. Waldena), Kolína nad Rýnem, Hagenu, Frankfurtu. Výstavy se zúčsatnili i umělci mimo skupinu (př. E. Epsteinová, E. Kahler, A. Bloch ad.). Druhá výstava proběhla v Goltzově galerii v Mnichově; byla zaměřená na akvarely, grafiky a kresby. Byla ambicióznější, zahrnovala práce celkem 31 umělců; měla úspěch mezi umělci, u kritiky propadla. V r. 1912 se skupina sešla se skupinou Die Brücke na velké výstavě Sonderbundu v Kolíně nad Rýnem, která vzbudila velký rozruch.

Vypuknutí světové války způsobilo zánik skupiny. Kandinskij se musel vrátit do Ruska, Macke a Marc ve válce padli. Kandinskij napsal: „Skupina D. B. R. jsme byli my dva: Marc a já“. I když skupina nepřečkala válku, její vliv byl dalekosáhlý, směřoval k dadaismu, surrealismu a abstraktnímu expresionismu.

V r. 1924 založili A. Jawlensky, L. Feininger spolu s V. Kandinským a P. Kleem spolek Der blaue Vier (Modrá čtyřka); měla sloužit propagaci jejich prací a volně navazovala na ducha D. B. R.

Související pojmy: → propagace, → expresionismus, → expresionismus abstraktní, → fauvismus, → Die Brücke, → dadaismus, → surrealismus, → výstava, → akvarel, → grafika, → kresba, → kritika, → umělec, → galerie, → teologie, → autobiografie, → mysticismus, → obraz, → teoretikumění primitivní, → styl, → metafora.

L: PIJOÁN, José. Dějiny umění. Díl 9. Vyd. 4., v Knižním klubu 1. V Praze: Balios, 2000, s. 264–267; DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. 1. vyd. Praha : Slovart, c2002, s. 94–7.

Anna Goldmanová 1.9.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Quido Meruňka, Zofka777