Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Den hudby, Mezinárodní

D.h.M. (International Music Day) vznikl z iniciativy největších hudebních osobností 20. stol. (mezi nimiž byl také skladatel D. Šostakovič a houslový virtuos a dirigent Lord Y. Menuhin). Mezinárodní hudební rada při UNESCO roku 1974 rozhodla o jeho ustanovení, takže se od roku 1975 slaví vždy 1. října. D.h.M. je věnován především hudbě klasické.

Cílem je propagovat hudbu v celé společnosti (jakožto jeden z výrazných tmelicích prvků), naplňování ideálů UNESCO – mír a přátelství mezi národy a rozvoj jejich kultur při výměně zkušeností a vzájemné spolupráci na poli hudby; d.h.M. má též podporovat aktivity IMC (International Music Council).

V d.h.M. jsou organizována setkání umělců, soutěže a hudebních kvízy; besedy se skladateli, interprety a muzikology; pořádají se výstavy hudebních nástrojů, plakátů, obrazů, soch, karikatur a fotografií s hudebním tématem. D.h.M. se odráží též v televizním a rozhlasovém programu, kdy jsou přenášeny koncerty, rozhovory i diskuse s hudebníky nebo o hudbě; pozornost mu bývá věnována i v tisku. D.h.M. je též příležitostí pro boj proti zvukovému znečištění.

V Rusku je pak 1. říjen i tradičním začátkem koncertní sezóny.

Související pojmy: → muzikolog, → interpret, → skladatel hudební, → plakát, → nástroj hudební, → karikatura, → socha, → obraz, → fotografie, → koncert, → znečištění zvukové, → tisk, → rozhlas, → televize, → UNESCO, → hudba klasická, → iniciativa, → virtuos, → dirigent.

L: Mezinárodní den hudby – svátek pro všechny a triumf vyvolených [on-line]. Hlas Ruska: Moskva, © 2005–2013 , 1.10.2009, © 2005-2013 [cit. 2013-11-12]. Přístup z: [1]; International Music Day [on-line]. International Music Council: Paris, © 2005 - 2013 [cit. 2013-11-12]. Přístup z: [2].

Anna Goldmanová 12.11.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt, Quido Meruňka