Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Databáze vodních mlýnů

Zbytky bývalého vodního mlýna nad Čejkovicemi, k.ú. Český Šternberk, 2004. Zdroj: Foto autorka
Mlýn v Českém Šternberku (strojní válcový mlýn Kláštera Emauzského z konce 16. století, přestavěný ve 20. letech 20. století), 2006. Zdroj: Foto autorka

D.v.m. je otevřeným internetovým projektem, který vznikl v roce 2012 a který se snaží o podchycení a dokumentaci existujících i zaniklých vodních mlýnů v Čechách na Moravě a ve Slezsku. V databázi (viz na [1]) je v současné době (k 22.9.2013) podchyceno 1515 vodních mlýnů, v rámci webové aplikace funguje interaktivní mapa (viz na [2]) aplikace Google Maps, propojená navíc se službou Street View, umožňující i volbu typu podkladové mapy (základní, satelitní, katastrální nebo historická z let 1836-1852). Z technologického hlediska, z hlediska funkčnosti a stávajícího využití jsou pak mlýny rozčleněny do deseti kategorií odlišených kartografickými značkami.

Stránky podchycují jak dávno neexistující objekty, tak objekty vhodně i nevhodně přestavěné, zřícené i "provozuschopé" a architektonicky zajímavé. každý podchycený objekt je zaznamenám fotograficky z hlediska stávajícího stavu, tak prostřednictvím historických vyobrazení, pohlednic, pomocí přesné geografické polohy a lokalizace; pro každý objekt je zpracovávána tzv. velká a malá karta obsahující požadované standardizované informace (název, GPS souřadnice, katastrální území, (ne)přístupnost, technický stav, strojní vybavení, fotografie). Projekt je otevřen přispěvatelům z řad široké veřejnosti.

Související pojmy: → památka technická, → památka kulturní, → památka, → projekt, → dědictví kulturní, → molinologie.

L: KLEMPERA Josef. Vodní mlýny v Čechách I. - IX. díl. Praha, 2000 - 2005; SOLNICKÝ Pavel. Vodní mlýny na Moravě a ve Slezsku 1. díl, Praha, 2007.

Eva Heřmanová 21.9.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777