Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Databáze starých a historických map

Stará mapa - pojem označující fyzicky staré mapy a umělecká díla uložená v archívech a kartografických sbírkách. Staré mapy našeho území viz databáze na Staré mapy nebo na Sbírky starých map v ČR nebo na Staré mapy Českých zemí Vladimíra Burdy.

Historická mapa - pojem používaný pro mapy zobrazujicí určité historické události (např. bitvy, vojenské operace), mapy s určitým historickým tématem nebo mapy určitého území, tak jak vypadalo v historii, např. hranice států v roce 1970, analogicky např. historický plán zobrazení zástavby starověkého Říma z roku 210 př. n. l. Viz např. Historické mapy nebo Historické mapy ÚAZK, tj. Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, dále i Evropa, Opevnění nebo Historické atlasy měst ČR.

Veřejně přístupných databází s kartografickou tématikou existuje celá řada. Vedle veřejných i soukromých kartografických sbírek a vedle archivů (→ archiv) lze mezi nejvýznamnější moderní databáze řadit projekt Geolaboratoře UJEP Projekty realizovaný od roku 2000Universitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, jenž zpřístupňuje stará mapová díla z území Čech, Moravy a Slezska.

Tato databáze dále obsahuje kompletní sadu digitalizovaných map (v měřítku 1 : 28 800) z I. a II. vojenského mapování, jež byly dlouhodobě uloženy ve Vojenském archívu ve Vídni (Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv). Další součástí databáze je nekompletní soubor map z III. vojenského mapování (v měřítku 1 : 25 000 a 1 : 75 000), Müllerova mapa Čech a Moravy (v měřítku 1 : 180 000) a asi 1200 mapových listů operátu Stabilního katastru. Blíže viz OldMaps.

Bohatý, leč současný kartografický zdroj představuje i Národní geoportál INSPIRE Inspire a další geoportály Další geoportály, jež mohou sloužit pro faktickou a faktografickou komparaci.

Viz také → památka archivní, kulturní, → krajina kulturní, → archiválie.

Eva Heřmanová 17.4.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777