Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Databáze kostelů a kapliček

Původní veřejné přístupná databáze kostelů a kapliček Michala Valenčíka vzniklá v roce 2008 a provozovaná na dnes již neexistujícím, resp. přesměrovaném webu http://www.kostelyt.net.cz byla od ledna 2012 rozřířena o další sakrální a církevní stavby. V současnosti tato i graficky změněná databáze byla přemístěna na Zničené kostely.

Jde o otevřený projekt, kde se kdokoli může stát po zaregistrování přispěvatelem. Databáze obsahuje v současné době (8.4.2012) 4 926 objektů, které lze jednak třídit podle kombinace řady kritérií, tj. podle typu (kláštery, kostely, zvonice, velké kaple, kaple, kapličky, zvoničky, fary, židovské a ostatní objekty); dále podle materiálu, z nichž jsou vybudovány; podle stavu, v němž se nacházejí (ke klasifikaci zaniklých, torzálních, polozřícených, poškozených a opravených objektů a také pro identifikaci novostaveb slouží známkování 010 až 700); vyhledávat objekty lze i podle období důvodu devastace a podle územních jednotek (stávajících okresů a krajů, bývalých okresů, zemí), ale i jednotlivých obcí. Výsledkem vyhledávání je výčet kritériím odpovídajících objektů; v případě obcí pak existuje i propojení na GIS Google Maps aplikaci znázorňující objekty této databáze v mapě (viz příklad kostela sv. Bartoloměje v Nespekách na Benešovsku, Kostel sv. Bartoloměje, Nespeky). Ke každému objektu jsou k dispozici základní, jednotně zpracované informace a ve většině případů i fotodokumentace.

Další tématicky vztažené databáze:

databáze katolických kostelů s přístupem z: Kostely v Česku. Vedle základních informací budou do databáze přidávány i termíny bohoslužeb.

fotografická databáze kostelů Jany a Jiřího Knesla, kteří shromáždili na 5123 fotografií kostelů a kaplí z celého Česka. Přístup z: České a moravské kostely. Momentálně nefunkční.

databáze MonumNet Národního památkového ústavu (kostel, kaple, zvonice, zvonička aj.) s přístupem z: MonumNet (viz i → Databáze MonumNet).

databáze kapliček Jarmily Štogrové-Doležalové s přístupem z: Kapličky.

fotografická databáze, přístup z: Křížky, boží muka a kapličky ČR. Momentálně nefunkční nebo přesměrovaná.

WikiProjekt Kostely, přístup z: Kostely

databáze kostelů v ČR od Collegia Strahoviense, přístup z: Databáze kostelů v ČR

databáze kostelů a církevních staveb Otakara Jelínka, přístup z: Kostely a církevní stavby v České republice

databáze bohoslužeb Jana Patáka, přístup z: Mapa bohoslužeb

databáze zvonů a zvonění Tomáše Weissara, přístup z: [1]

databáze památek ročníkového projektu studentů ČVUT, přístup z: PhotoPa.

databáze varhan a varhanářů Štěpána Svobody s přístupem z: Varhany a varhanáři v Česku.

poutní místa v Česku, přístup z: Poutní místa v Česku.

poutní místa na Moravě a ve Slezsku, přístup z: Poutní místa na Moravě a ve Slezsku.

česká a zahraniční poutní místa, přístup z: Česká i zahraniční poutní místa.

Další regionálně vázané informace o drobných sakrálních památkách na stránkách Občanského sdružení Drobné památky severních Čech, přístup z: Občanské sdružení Drobné památky severních Čech a odkazy nebo na stránkách Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP Ústí nad Labem, přístup z: Centrum FF UJEP.

Viz i → památka drobná, → památka sakrální, → památka církevní, → krajina kulturní, → krajina religiózní.

L: VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: kostely, kaple a kapličky v ČR. Praha : BASET, 2006, 300 s. KOL. AUTORŮ. Kaplička na návsi, křížek v polích. Sborník z konference Místní komunita a drobné památky, Česká Lípa, 2006, ke stažení zde [2]

Odkazy: Poškozené a zničené kostely, kaple a synagogy v České republice (Michal Valenčík), viz [3]

Eva Heřmanová 9.4.2012, 22.7.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, MONUDET, Quido Meruňka, Zofka777