Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Dark tourism (temný turismus)

Budova věznice v Lotyšsku. Zdroj: [1]
Bývalá věznice KGB v Lotyšsku nabízející přenocování v autentických dobových podmínkách za pokřiku a šikanování stráží. Zdroj: [2]
Interiér lotyšské věznice, jež je i muzeem. Zdroj: [3]

D.t. je formou cestovního ruchu, k níž jsou účastníci motivováni snahou o poznání míst lidských tragédií, míst spojených se smrtí, neštěstím, utrpením, brutalitou, mučením, zabíjením či vězněním i míst spojených s válečnými konflikty. Oblastí zájmu d.t. jsou obecně i hřbitovy (např. [4]), místa bojů a konfliktů, ale i místa úmrtí slavných osobností. V rámci d.t. turisté přijíždějí do míst jako Osvětim, Terezín, Hirošima (viz [5]), Černobyl (viz [6]), ruské gulagy na Sibiři, pietní místo na Ground Zero v New Yorku (viz [7])aj. Mezi nejnavštěvovanější temné památky v Evropě patří dům v Amsterodamu, kde se během nacistické okupace skrývala rodina Anny Frankové (viz [8]), koncentrační tábor Osvětim-Březinka v Polsku. Existují i tzv. zábavní centra hrůzy, která mají sice turisty pobavit, ale současně prezentovat smrt na základě skutečných historických událostí či fikce; takováto centra se nacházejí např. v Londýně (Dungeon, viz [9]), v Hamburku či v Edinburgu. V nejširším pojetí lze do d.t. řadit i tzv. asketickou dovolenou, tj. několikadenní pobyty v autentických prostorách a podmínkách věznic, nebo i návštěvy chudých slumových oblastí v rozvojových zemích (Indii, Brazílii, Mexiku) formou prohlídky s průvodcem.

Tento typ turismu lze považovat za produkt postmoderní doby, kdy se účastníci cestovního ruchu odklánějí od masového turismu a vyhledávají nové destinace a autentické zážitky. D.t. je často považován i za kontroverzní (vztah piety, fascinace místem a komercionalizace tragedií), a to v závislosti na převažujících kulturních hodnotách a časovém odstupu od proběhlé tragické události. K nárůstu oblíbenosti d.t-u. však bezpochyby přispívají i média a filmový průmysl (např. film Stevena Spielberga Schindlerův seznam s tématikou holocaustu, film Olivera Stona World Trade Centre, popisující teroristický útok z 11. září 2001, zatím odložené zfilmování osudu nezvěstného malajsijského letadla MH 370 aj.).

Podle Šindelářové byl pojem d.t. poprvé použit v roce 1996 v knize Dark Tourism. The attraction of death and disaster (Lennon, Foley); v anglicky psané literatuře se však objevují i další synonymické či příbuzné pojmy, např. grief tourism (grief = zármutek) nebo morbid tourism (Blom, 2000); pojem thanatourism (z řec. thanatos = personifikace smrti), resp. black tourism se objevuje ještě o něco později, v roce 2002, a to v souvislosti s rostoucí návštěvností anglického městečka Soham v hrabství Cambridge, kde byly brutálně zavražděny dvě malé dívky. Další příbuzný pojem black spots užíval sociolog a kulturolog Chris Rojek již v roce 1993 (tedy před objevením se pojmu d.t.) v souvislosti s možností využití míst (spojených konkrétně s násilím a smrtí slavných osobností nebo se smrtí většího počtu osob) v cestovním ruchu. Black spots jsou podle Rojeka místa "spojená s náhlou smrtí, která přitahují velký počet osob nebo místa uměle spojená se smrtí (ve starověku gladiátorské zápasy, ve středověku putovali poutníci na místa spojená s násilnou smrtí náboženských mučedníků a místa, kde se nacházely ostatky a relikvie těchto mučedníků, lidé se také často shromažďovali na místech veřejných poprav, které byly společenskou událostí a zdrojem zábavy, obdobně i pranýřování bylo veřejnou zábavou)."

Související pojmy: → turismus kulturní, → turismus alternativní, → pieta, → tragedie, → komercializace, → nekrogeografie, → slum, → prohlídka, → mučedník, → pranýř, → pranýřování, → personifikace, → postmodernismus, → návštěvnost, → starověk, → gladiátor, → středověk, → poutník, → poutnictví, → relikvie, → relikviář, → zábava, → media, → průmysl filmový, → osobnost, → celebrita, → místo, → genius locithanatoturismus, → holocaust tourism, → typologie temného turismu.

L:
ŠINDELÁŘOVÁ, Lenka. Dark Tourism (temná turistika). CzechTourism, 2008. Přístup z: [10]
LENNON, John, FOLEY, Malcolm. Dark tourism. The attraction of death and disaster. Glasgow, 1996.
BLOM, Thomas. Morbid tourism - a postmodern market niche with an example from Althorp. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography. Volume 54, Issue 1, 2000, p. 29-36. Přístup z: [11]
ROJEK, Chris. Ways of Escape: Modern Transformations in Leisure and Travel. London : Palgrave Macmillan, 1993, p. 265. Přístup z: [12]

Odkazy:
Institute for Dark Tourism research. Přístup z: [13]
Grief Tourism. Přístup z: [14]

Eva Heřmanová 19.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Arnost Jablkon, Bludišťák, Quido Meruňka, Zofka777