Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Dar

Za d. se považuje převod majetku bez očekávání protihodnoty za darované prostředky. D. je poskytován z vlastní vůle. Důvodem k poskytnutí d. mnohdy bývají sympatie, které dárce vůči obdarovanému chová. D. může být finanční nebo nefinanční, ale dárce jím vždy vyjadřuje svou snahu podpořit obdarovaného v jeho aktivitách.

Český zákon definuje možnost protislužby za poskytnutý d., kterou mnohdy dárci vyhledávají. Finanční podpora se typicky používá k poskytnutí sponzorských a mecenášských příspěvků.

V darovací smlouvě mezi dárcem sponzorem a obdarovaným mohou být definovány protislužby poskytnuté obdarovaným dárci. Protislužba obdarovaného však nesmí mít majetkovou hodnotu. Při tvorbě darovací smlouvy do ní lze uvést tzv. rozvazovací podmínku. Uzavřenou smlouvu je pak na základě rozvazovací podmínky možné rozvázat, pokud ze strany obdarovaného nebyly darované prostředky použity na účel zmíněný ve smlouvě.

Podle komentáře k občanskému zákonu z r. 2009 je d. definován jako „bezplatné poskytnutí nebo dárcovo zavázání se poskytnout obdarovanému určitý majetkový prospěch, aniž by k tomu měl právní povinnost.“

Související pojmy → dárcovství, → sponzoring, → mecenášství.

L: KOLEKTIV AUTORŮ. Všeobecná encyklopedie Diderot. Praha : DIDEROT, 1999, Sv. 6.; ŠVESTKA Jiří a kol. Občanský zákoník II komentář § 460 - 880. Praha : C.H. Beck, 2009; JOHNOVÁ, Radka, ČERNÁ, Jitka a kol. ARTS MARKETING: Marketing umění a kulturního dědictví. Praha : Oeconomica, 2007.

Audrey Stemberg 21.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt