Z Arts Lexikon
Verze z 1. 3. 2014, 22:35, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Dům kolektivní)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Dům kolektivní

D.k. zkráceně též koldům, je 1. vývojový článek poválečné moderní architektury; 2. stavebně technická památka nacházející se na území Česka, v Litvínově, která je zapsaná na Ústředním seznamu kulturních památek ČR, postavená v letech 1946-1952.

D.k. vznikl na základě levicových myšlenek meziválečné architektonické avantgardy. Projekt koldomu zpracovali architekti Eugen Linhart (člen architektonické sekce Devětsilu, člen Spolku výtvarných umělců Mánes a představitel českého purismu) a Václav Hilský (představitel funkcionalismu, architekt a urbanista). D.k. lze kromě hmotné kompozice vnímat i jako nákladný sociální experiment, jehož podstatou bylo soustředění 350 bytů (tj. až 1500 obyvatel) pod jednu střechu s tím, že v těchto bytech měli v podstatě jen přespávat. Pro ostatní činnosti a potřeby byly přímo v centrální části koldomu zřízeny obchody, služby (holičství), jesle, školka, internát, klubovny, jídelny, sportoviště, schůzovní sály, prádelna, mandl, restaurace, knihovna, čítárna atd., což mělo podpořit kolektivní způsob života (nový životní styl) a soudržnost obyvatel d.k.. Obyvateli koldomu se staly výhradně a výběrově rodiny mladých zaměstnanců Stalinových závodů v nedalekém Záluží u Mostu.

Dnes je v centrální části litvínovského d.k. hotel. Samotný objekt d.k. je pak centrem sportovně rekreačního areálu s veřejným koupalištěm, volejbalovými a tenisovými kurty. Původní model projektu koldomu se nedochoval, nově vytvořený model je k vidění v expozici architektury ve Veletržním paláci v Praze.

Druhým (a posledním příkladem koldomu v Česku z daného období) je d.k. ve Zlíně ([1]), jako zahraniční příklad lze uvést objekt ve francouzském Marseille (tj. tzv. "unité d´habitation". Le Corbusiera), viz [2] nebo Corbusiérovy koldomy v Nantes, Berlíně aj.

Související pojmy: → architektura, → architektura moderní, → architektura socialistická, → památka kulturní, → purismus, → funkcionalismus, → Devětsil, → Spolek výtvarných umělců Mánes.

Odkazy:

  • Historie Litvínovska a okolí. Kolektivní dům. Přístup z: [3] a [4]

Eva Heřmanová 1.3.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777