Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 11: Řádka 11:
 
'''Generation X''' (narození v letech 1965-1977, někdy uváděno až 1980), dnes přibližně 57 miliónů lidí; generace bývá někdy označována i jako ''Baby Bust (Zkrachovalá generace)'' ('''''Tapscott'''''); generace přezdívaná též "ztracená generace". Pro utváření této generace bylo podstatné, že zažívala období politické i ekonomické nestability, její příslušníci čelili vysoké nezaměstnanosti a podíleli se na vysoké rozvodovosti, preferovali nezávislost a samostatnost. Rodiče, patřící do této generace, se zaměřovali na budování kariéry, ženy nezůstávaly v domácnosti jako dříve a děti byly doma často samy. Rodiče dětí se často rozváděli. V důsledku těchto faktorů je generaci X přisuzována větší míra cynismu, pesimismu, mediální protřelosti, pragmatismu, odcizení a individualismu. ('''''Bergh, Behrer''''') Lidé z této generace mají rádi své jistoty, nemají rádi změny, chtějí být zároveň rebeli i boháči. Ve vlastní roli rodičů jsou pak převážně úzkostliví, v hodnotovém žebříčku "vede" vydělávání peněz, často jsou postiženi syndromem vyhoření, v roli zaměstnanců jsou výrazně loajální. Generace X také představuje první generaci, která přišla do kontaktu s osobními počítači a později i s internetem, jedním z hlavních médií byl však kazetový magnetofon, hudební videoklipy a walkmany. Hlavním heslem této generace je ''"Nevěř nikomu nad třicet, najdi si vlastní cestu a drž se jí, tvrdě pracuj".''  
 
'''Generation X''' (narození v letech 1965-1977, někdy uváděno až 1980), dnes přibližně 57 miliónů lidí; generace bývá někdy označována i jako ''Baby Bust (Zkrachovalá generace)'' ('''''Tapscott'''''); generace přezdívaná též "ztracená generace". Pro utváření této generace bylo podstatné, že zažívala období politické i ekonomické nestability, její příslušníci čelili vysoké nezaměstnanosti a podíleli se na vysoké rozvodovosti, preferovali nezávislost a samostatnost. Rodiče, patřící do této generace, se zaměřovali na budování kariéry, ženy nezůstávaly v domácnosti jako dříve a děti byly doma často samy. Rodiče dětí se často rozváděli. V důsledku těchto faktorů je generaci X přisuzována větší míra cynismu, pesimismu, mediální protřelosti, pragmatismu, odcizení a individualismu. ('''''Bergh, Behrer''''') Lidé z této generace mají rádi své jistoty, nemají rádi změny, chtějí být zároveň rebeli i boháči. Ve vlastní roli rodičů jsou pak převážně úzkostliví, v hodnotovém žebříčku "vede" vydělávání peněz, často jsou postiženi syndromem vyhoření, v roli zaměstnanců jsou výrazně loajální. Generace X také představuje první generaci, která přišla do kontaktu s osobními počítači a později i s internetem, jedním z hlavních médií byl však kazetový magnetofon, hudební videoklipy a walkmany. Hlavním heslem této generace je ''"Nevěř nikomu nad třicet, najdi si vlastní cestu a drž se jí, tvrdě pracuj".''  
  
'''Generation Y''' (narození v letech 1978-1994, jinde - ''časopis TÉMA 5/2016'' - uváděno 1981-1999), dnes asi 60 miliónů lidí, vedle poválečné generace Baby Boomers jde o jednu z početně největších demografických skupin. Mezi charakteristiky této generace patří pokrokovost, idealistický pohled na svět a rovnoprávnost. Děti narozené příslušníkům této generace silně ovlivňují chod domácnosti, mají větší možnosti vzdělávání se než kdy dříve, jsou proto i kritičtější a cyničtější, vykazují určitou závislost na stimulaci a udrží svou pozornost jen kratší dobu. ('''''Sheahan'''''). Příslušníci generace Y vyrůstali obvykle v prostředí permanentní chvály a ujišťování v tom, jak jsou výjimeční. Z tohoto důvodu jsou více narcističtí, optimističtí a přehnaně sebevědomí (přezdívka "jájínkové" (Me Me Me Generation) a fenomén "jájství"). Vyrostli v kultuře politických a technologických změn (pád socialismu, nástup internetu), změn setudíž nebojí a jsou silně flexibilní. Žijí rychle, věnují se politickému aktivismu v rámci nejrůznějších hnutí, např. Anonymous, Occupy). Neuznávají tradiční hierarchické uspořádání společnosti, ale nechtějí měnit svět, chtějí se "mít dobře". Jsou první generací s mobilem v ruce, s možností a s chutí cestovat, zábava je pro ně důležitější než práce. Jejich kultovním seriálem jsou "Přátelé". Někdy jsou z tohoto důvodu označováni i jako generace peciválů, nicméně jde o první globalizovanou generaci (z hlediska oblečení, konzumované hudby a filmů, způsobu stravování - fast foody apod.). Často i v dospělosti bydlí u rodičů ("mamá hotel"), neradi se váží, raději žijí "na hromádce" a manželství považují za překonanou instituci. Komunikují převážně pomocí mobilů, internetu aj. komunikátorů, na vše mají svůj názor a rádi ho sdělují ostatním. Peníze považují za prostředek, jak si užívat života a klidně se zadlužují, nechtějí dlouhodobě šetřit. ochotně mění pracovní místa, rádi mění zažité postupy, nechtějí pracovat na úkor svého volného času, koníčku, vztahů s přáteli, odmítají přesčasy i nést riziko. Vyžadují "humanitu zaměstnavatelů (zkrácené úvazky, flexibilní pracovní dobu, práci z domova, "relaxační zóny". Vytrvalost a trpělivost příliš neuznávají, co chtějí, je být za slušné peníze "v pohodě". ('''''TÉMA 5/2016''''') Jejich životními hesly a otázkami jsou: ''"Jaký má život smysl?", "Dá se to najít na Googlu?", "Kde mám telefon?", "Život začíná po práci", "Nenech si nic líbit a uživej života".'' Hlavní používanou technologií této generace  
+
'''Generation Y''' (narození v letech 1978-1994, jinde - ''časopis TÉMA 5/2016'' - uváděno 1981-1999), dnes asi 60 miliónů lidí, vedle poválečné generace Baby Boomers jde o jednu z početně největších demografických skupin. Mezi charakteristiky této generace patří pokrokovost, idealistický pohled na svět a rovnoprávnost. Děti narozené příslušníkům této generace silně ovlivňují chod domácnosti, mají větší možnosti vzdělávání se než kdy dříve, jsou proto i kritičtější a cyničtější, vykazují určitou závislost na stimulaci a udrží svou pozornost jen kratší dobu. ('''''Sheahan'''''). Příslušníci generace Y vyrůstali obvykle v prostředí permanentní chvály a ujišťování v tom, jak jsou výjimeční. Z tohoto důvodu jsou více narcističtí, optimističtí a přehnaně sebevědomí (přezdívka "jájínkové" (Me Me Me Generation) a fenomén "jájství"). Vyrostli v kultuře politických a technologických změn (pád socialismu, nástup internetu), změn setudíž nebojí a jsou silně flexibilní. Žijí rychle, věnují se politickému aktivismu v rámci nejrůznějších hnutí, např. Anonymous, Occupy). Neuznávají tradiční hierarchické uspořádání společnosti, ale nechtějí měnit svět, chtějí se "mít dobře". Jsou první generací s mobilem v ruce, s možností a s chutí cestovat, zábava je pro ně důležitější než práce. Jejich kultovním seriálem jsou "Přátelé". Někdy jsou z tohoto důvodu označováni i jako generace peciválů, nicméně jde o první globalizovanou generaci (z hlediska oblečení, konzumované hudby a filmů, způsobu stravování - fast foody apod.). Často i v dospělosti bydlí u rodičů ("mamá hotel"), neradi se váží, raději žijí "na hromádce" a manželství považují za překonanou instituci. Komunikují převážně pomocí mobilů, internetu aj. komunikátorů, na vše mají svůj názor a rádi ho sdělují ostatním. Peníze považují za prostředek, jak si užívat života a klidně se zadlužují, nechtějí dlouhodobě šetřit. ochotně mění pracovní místa, rádi mění zažité postupy, nechtějí pracovat na úkor svého volného času, koníčku, vztahů s přáteli, odmítají přesčasy i nést riziko. Vyžadují "humanitu zaměstnavatelů (zkrácené úvazky, flexibilní pracovní dobu, práci z domova, "relaxační zóny". Vytrvalost a trpělivost příliš neuznávají, co chtějí, je být za slušné peníze "v pohodě". ('''''TÉMA 5/2016''''') Jejich životními hesly a otázkami jsou: ''"Jaký má život smysl?", "Dá se to najít na Googlu?", "Kde mám telefon?", "Život začíná po práci", "Nenech si nic líbit a uživej života".'' Hlavní používanou technologií této generace mobilní telefony (smartphony), discmany, počítače a internet (1992 první internetová stránka), méně se dívá na televizi, spíše než na reklamu spoléhá na doporučení známých a kamarádů na sociálních sítích, část zboží a služeb si lidé z tété generace zvykli nakupovat na internetu.
  
 +
'''Generation Z''' (1995 až současnost, jinde - ''časopis TÉMA 5/2016'' - uváděno 2000-2013), členové této generace jsou školáky až teenagery, jejichž myšlení a charakteristika se teprve utváří; bývají označování i jako ''iGenerace'', kdy předpona „i“ označuje personalizaci veškerých jejich aktivit („I“ v překladu z angličtiny znamená „já“). Tato generace je multikulturní, její členové jsou/budou technicky vyspělí a vzdělaní. Vyrůstající v blahobytné společnosti s velkou kupní sílou. Narodili se v době, kdy je běžné být neustále připojen k internetu a využívat každodenně mobilních zařízení, kanálu YouTube, blogů, Skypu a sociálních sítí (Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Whisper apod.). Technologie nevnímají jako nástroje, jsou pro ně přirozenou součástí jejich života a ovlivňují jejich myšlení, chování i způsob učení. ('''''Kotler''''') Jejich hlavní a mnohdy jedinou zábavou je internet ("on-line generace", heslem této generace je ''"Žijeme jen na síti", "Kdo není on-line, je mimo"''). Pejorativně bývá označována i jako ''generace nesnesitelných rozmazlenců'', hůře navazují skutečné sociální vazby, oproti tomu na sociálních sítích jsou sebevědomí, kamarády mají hlavně ve virtuálním světě. Z hlediska rodiny vyrůstají s jedním sourozencem nebo jako jedináčci. Jsou ještě většími individualisty než předchozí generace Y. Neuznávají stát a státní instituce, tradice, národ (nechuť k nacionalismu). Jsou adaptabilní, schopní se specializovat, neuznávají všeobecný základ a rozhled. Neláká je zaměstnanecká pozice, většina z nich hodná podnikat či obchodovat. Od médií neočekávají zpravodajství, nýbrž zábavu, nechodí příliš do přírody a neznají ji.
  
 +
Kromě tohoto členění je v posledním období v ekonomických a marketingových kontextech užíváno i pojmů '''Silver Generation''', tj. stříbrná či '''Gray Generation''', tj. šedá generace (odvozeně i ''silver economy'', ''silver tourism'') pro označení rostoucího segmentu seniorů (zpravidla osob ve věku nad 60 let), kteří mají rostoucí vliv jak na produkční, tak na spotřební stránku ekonomik evropských vyspělých zemí, mají své specifické potřeby a požadavky a stávají se nepřehlédnutelnou složkou populace v řadě kontextů (zdravotní a sociální služby, cestovní ruch a rekreace, volební preference a výsledky, kultura a umění). Silver (Gray) Generation v podstatě odpovídá pojmu Baby Boomers.
  
'''Generation Z''' (1995 až současnost, jinde - ''časopis TÉMA 5/2016'' - uváděno 2000-2013), členové této generace jsou školáky, jejichž myšlení a charakteristika se teprve utváří; bývají označování i jako ''iGenerace'', kdy předpona „i“ označuje personalizaci veškerých jejich aktivit („I“ v překladu z angličtiny znamená „já“). Tato generace je multikulturní, její členové jsou/budou technicky vyspělí a vzdělaní. Vyrůstající v blahobytné společnosti s velkou kupní sílou. Narodili se v době, kdy je běžné být neustále připojen k internetu a využívat každodenně mobilních zařízení. Technologie nevnímají jako nástroje, jsou pro ně přirozenou součástí jejich života a ovlivňují jejich myšlení, chování i způsob učení. ('''''Kotler''''') Pejorativně bývá označována i jako ''generace nesnesitelných rozmazlenců''.
+
Nově se též objevuje pojem '''generace alfa''', pro osoby narozené po roce 2014 (''časopis TÉMA 5/2016''). Má jít o osoby odmítající školu (vše najdou na internetu), bez základních všeobecných znalostí, bez vlastního názoru, absolutně ovládající, ale i závislá na technologiích. V Japonsku byl v této souvislosti popsán fenomén ''Hikimori'' (v překladu "odtržení") označující jedince zcela se vyhýbající lidské společnosti, samotářů nevycházejících z domova, trávících a prosedících většinu času u počítače.
  
Kromě tohoto členění je v posledním období v ekonomických a marketingových kontextech užíváno i pojmů '''Silver Generation''', tj. stříbrná či '''Gray Generation''', tj. šedá generace (odvozeně i ''silver economy'', ''silver tourism'') pro označení rostoucího segmentu seniorů (zpravidla osob ve věku nad 60 let), kteří mají rostoucí vliv jak na produkční, tak na spotřební stránku ekonomik evropských vyspělých zemí, mají své specifické potřeby a požadavky a stávají se nepřehlédnutelnou složkou populace v řadě kontextů (zdravotní a sociální služby, cestovní ruch a rekreace, volební preference a výsledky, kultura a umění). Silver (Gray) Generation v podstatě odpovídá pojmu Baby Boomers.
+
Související pojmy: → [[generace]], → [[transfer generační]], → [[identita generační]], → [[skupina cílová]], → [[segmentace]], → [[segmentace trhu]], → [[generace internetová]], → [[arts marketing]], → [[marketing generační]], → [[fenomén]]
 
+
Související pojmy: → [[generace]], → [[transfer generační]], → [[identita generační]], → [[skupina cílová]], → [[segmentace]], → [[segmentace trhu]], → [[generace internetová]], → [[arts marketing]], → [[marketing generační]].
+
  
 
L: <br>  
 
L: <br>  
Řádka 29: Řádka 29:
 
BERGH, Joeri van den, BEHRER, Mattias. ''Jak cool značky zůstávají hot: marketing zaměřený na mladou "generaci Y".'' Brno : BizBooks, 2012, s. 21-23, 248 s. <br>
 
BERGH, Joeri van den, BEHRER, Mattias. ''Jak cool značky zůstávají hot: marketing zaměřený na mladou "generaci Y".'' Brno : BizBooks, 2012, s. 21-23, 248 s. <br>
 
WEAVER, Mary. ''Generational Marketing: Don't let a generation gap foil your marketing.'' In: Entrepreneurialconnection.com [online]. 2007 [cit. 2013-05-18]. Přístup z: [http://www.entrepreneurialconnection.com/skills/module28/skills_home.asp] <br>
 
WEAVER, Mary. ''Generational Marketing: Don't let a generation gap foil your marketing.'' In: Entrepreneurialconnection.com [online]. 2007 [cit. 2013-05-18]. Přístup z: [http://www.entrepreneurialconnection.com/skills/module28/skills_home.asp] <br>
 
+
TÉMA (autor neuveden). ''Teenageři na internetu: Proč se topí v depresích?'' Časopis TÉMA, Č. 5, 2016, s. 24-30. <br>
  
 
Eva Heřmanová 13.2.2015, novelizace 14.9.2016
 
Eva Heřmanová 13.2.2015, novelizace 14.9.2016

Aktuální verze z 14. 9. 2016, 14:13

Dělení generací marketingové

D.g.m., resp. segmentace na velké vzájemně odlišitelné skupiny lidí (generace), potenciálních zákazníků na základě přesvědčení, že poznání a využití odlišností jednotlivých vymezených generací může mít daleko větší účinek na kupní rozhodování, než tradiční marketingové faktory (kvalita produktů, cena, propagace a dostupnost) (Weaver). Blíže viz také → marketing generační. Podle P. Kotlera a J. V. den Bergha lze pro marketingové účely využívat následující vymezení současně žijících generací (Bradáčová):

GI generation (narození v letech 1901-1924), dnes asi 16 miliónů lidí, je generace utvářená ekonomickou krizí 30. let 20. století, která klade důraz na finanční zabezpečení, její členové utrácejí opatrně, jsou občansky zodpovědní, orientovaní na práci v týmu a vlastenečtí.

Silent generation (narození v letech 1925-1945), asi 35 miliónů lidí, tj. tzv. tichá generace, jejíž členové jsou poznamenáni druhou světovou válkou a hospodářskou krizí, vyznačují se důvěřivostí, konformismem, loajalitou, cení si stability, angažují se v občanském životě a mají velké rodiny. Někdy jsou přezdíváni jako "děti velké deprese"; vyznávající tradiční rodinu a tradiční role v ní, tj. muž vydělává peníze a rozhoduje, žena se stará o domácnost s děti, které musí na slovo poslouchat. Vyznačují se autoritativním vystupováním vůči svým dětem i vnoučatům. Jejich konzervatismus se projevuje tím, že zpravidla inklinovali k tomu, strávit v jednom zaměstnání celý svůj pracovní život a analogicky i neměnit příliš své bydlení. Hlavní technologií jejich dětství bylo radio.

Generation Baby Boomers ("generace populační exploze", narozená v letech 1946-1964, též "šťastná generace"), dnes asi 78 miliónů lidí, pro něž byla typická vysoká porodnost, zejména v USA v 50. letech 20. století, v období ekonomické prosperity, hospodářského růstu a růstu životní úrovně do USA taktéž proudilo množství imigrantů. Obdobný poválečný baby boom zažily i Kanada, Austrálie a Evropa. Pro tuto generaci je typická velká kupní síla, motivace hodnotou, pohodlí a hédonismus, materialismus i idealismus rebelie vůči tradiční rodině a patriarchální autoritě otců, sexuální revoluce, vysoká zaměstnanost žen ve východním i západním bloku. Typická je tato generace i dokonalými pracovními návyky (hesla na východě. "Buduj vlast, posílíš mír", "Kdo nekrade, okrádá rodinu" a "Těžko na cvičišti, lehko v boji"). Velký vliv na utváření Baby Boomers měla komunikační revoluce, tj. zejména vynález televize. (Tapscott), typický byl i gramofon a kotoučový magnetofon.

Generation X (narození v letech 1965-1977, někdy uváděno až 1980), dnes přibližně 57 miliónů lidí; generace bývá někdy označována i jako Baby Bust (Zkrachovalá generace) (Tapscott); generace přezdívaná též "ztracená generace". Pro utváření této generace bylo podstatné, že zažívala období politické i ekonomické nestability, její příslušníci čelili vysoké nezaměstnanosti a podíleli se na vysoké rozvodovosti, preferovali nezávislost a samostatnost. Rodiče, patřící do této generace, se zaměřovali na budování kariéry, ženy nezůstávaly v domácnosti jako dříve a děti byly doma často samy. Rodiče dětí se často rozváděli. V důsledku těchto faktorů je generaci X přisuzována větší míra cynismu, pesimismu, mediální protřelosti, pragmatismu, odcizení a individualismu. (Bergh, Behrer) Lidé z této generace mají rádi své jistoty, nemají rádi změny, chtějí být zároveň rebeli i boháči. Ve vlastní roli rodičů jsou pak převážně úzkostliví, v hodnotovém žebříčku "vede" vydělávání peněz, často jsou postiženi syndromem vyhoření, v roli zaměstnanců jsou výrazně loajální. Generace X také představuje první generaci, která přišla do kontaktu s osobními počítači a později i s internetem, jedním z hlavních médií byl však kazetový magnetofon, hudební videoklipy a walkmany. Hlavním heslem této generace je "Nevěř nikomu nad třicet, najdi si vlastní cestu a drž se jí, tvrdě pracuj".

Generation Y (narození v letech 1978-1994, jinde - časopis TÉMA 5/2016 - uváděno 1981-1999), dnes asi 60 miliónů lidí, vedle poválečné generace Baby Boomers jde o jednu z početně největších demografických skupin. Mezi charakteristiky této generace patří pokrokovost, idealistický pohled na svět a rovnoprávnost. Děti narozené příslušníkům této generace silně ovlivňují chod domácnosti, mají větší možnosti vzdělávání se než kdy dříve, jsou proto i kritičtější a cyničtější, vykazují určitou závislost na stimulaci a udrží svou pozornost jen kratší dobu. (Sheahan). Příslušníci generace Y vyrůstali obvykle v prostředí permanentní chvály a ujišťování v tom, jak jsou výjimeční. Z tohoto důvodu jsou více narcističtí, optimističtí a přehnaně sebevědomí (přezdívka "jájínkové" (Me Me Me Generation) a fenomén "jájství"). Vyrostli v kultuře politických a technologických změn (pád socialismu, nástup internetu), změn setudíž nebojí a jsou silně flexibilní. Žijí rychle, věnují se politickému aktivismu v rámci nejrůznějších hnutí, např. Anonymous, Occupy). Neuznávají tradiční hierarchické uspořádání společnosti, ale nechtějí měnit svět, chtějí se "mít dobře". Jsou první generací s mobilem v ruce, s možností a s chutí cestovat, zábava je pro ně důležitější než práce. Jejich kultovním seriálem jsou "Přátelé". Někdy jsou z tohoto důvodu označováni i jako generace peciválů, nicméně jde o první globalizovanou generaci (z hlediska oblečení, konzumované hudby a filmů, způsobu stravování - fast foody apod.). Často i v dospělosti bydlí u rodičů ("mamá hotel"), neradi se váží, raději žijí "na hromádce" a manželství považují za překonanou instituci. Komunikují převážně pomocí mobilů, internetu aj. komunikátorů, na vše mají svůj názor a rádi ho sdělují ostatním. Peníze považují za prostředek, jak si užívat života a klidně se zadlužují, nechtějí dlouhodobě šetřit. ochotně mění pracovní místa, rádi mění zažité postupy, nechtějí pracovat na úkor svého volného času, koníčku, vztahů s přáteli, odmítají přesčasy i nést riziko. Vyžadují "humanitu zaměstnavatelů (zkrácené úvazky, flexibilní pracovní dobu, práci z domova, "relaxační zóny". Vytrvalost a trpělivost příliš neuznávají, co chtějí, je být za slušné peníze "v pohodě". (TÉMA 5/2016) Jejich životními hesly a otázkami jsou: "Jaký má život smysl?", "Dá se to najít na Googlu?", "Kde mám telefon?", "Život začíná po práci", "Nenech si nic líbit a uživej života". Hlavní používanou technologií této generace mobilní telefony (smartphony), discmany, počítače a internet (1992 první internetová stránka), méně se dívá na televizi, spíše než na reklamu spoléhá na doporučení známých a kamarádů na sociálních sítích, část zboží a služeb si lidé z tété generace zvykli nakupovat na internetu.

Generation Z (1995 až současnost, jinde - časopis TÉMA 5/2016 - uváděno 2000-2013), členové této generace jsou školáky až teenagery, jejichž myšlení a charakteristika se teprve utváří; bývají označování i jako iGenerace, kdy předpona „i“ označuje personalizaci veškerých jejich aktivit („I“ v překladu z angličtiny znamená „já“). Tato generace je multikulturní, její členové jsou/budou technicky vyspělí a vzdělaní. Vyrůstající v blahobytné společnosti s velkou kupní sílou. Narodili se v době, kdy je běžné být neustále připojen k internetu a využívat každodenně mobilních zařízení, kanálu YouTube, blogů, Skypu a sociálních sítí (Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Whisper apod.). Technologie nevnímají jako nástroje, jsou pro ně přirozenou součástí jejich života a ovlivňují jejich myšlení, chování i způsob učení. (Kotler) Jejich hlavní a mnohdy jedinou zábavou je internet ("on-line generace", heslem této generace je "Žijeme jen na síti", "Kdo není on-line, je mimo"). Pejorativně bývá označována i jako generace nesnesitelných rozmazlenců, hůře navazují skutečné sociální vazby, oproti tomu na sociálních sítích jsou sebevědomí, kamarády mají hlavně ve virtuálním světě. Z hlediska rodiny vyrůstají s jedním sourozencem nebo jako jedináčci. Jsou ještě většími individualisty než předchozí generace Y. Neuznávají stát a státní instituce, tradice, národ (nechuť k nacionalismu). Jsou adaptabilní, schopní se specializovat, neuznávají všeobecný základ a rozhled. Neláká je zaměstnanecká pozice, většina z nich hodná podnikat či obchodovat. Od médií neočekávají zpravodajství, nýbrž zábavu, nechodí příliš do přírody a neznají ji.

Kromě tohoto členění je v posledním období v ekonomických a marketingových kontextech užíváno i pojmů Silver Generation, tj. stříbrná či Gray Generation, tj. šedá generace (odvozeně i silver economy, silver tourism) pro označení rostoucího segmentu seniorů (zpravidla osob ve věku nad 60 let), kteří mají rostoucí vliv jak na produkční, tak na spotřební stránku ekonomik evropských vyspělých zemí, mají své specifické potřeby a požadavky a stávají se nepřehlédnutelnou složkou populace v řadě kontextů (zdravotní a sociální služby, cestovní ruch a rekreace, volební preference a výsledky, kultura a umění). Silver (Gray) Generation v podstatě odpovídá pojmu Baby Boomers.

Nově se též objevuje pojem generace alfa, pro osoby narozené po roce 2014 (časopis TÉMA 5/2016). Má jít o osoby odmítající školu (vše najdou na internetu), bez základních všeobecných znalostí, bez vlastního názoru, absolutně ovládající, ale i závislá na technologiích. V Japonsku byl v této souvislosti popsán fenomén Hikimori (v překladu "odtržení") označující jedince zcela se vyhýbající lidské společnosti, samotářů nevycházejících z domova, trávících a prosedících většinu času u počítače.

Související pojmy: → generace, → transfer generační, → identita generační, → skupina cílová, → segmentace, → segmentace trhu, → generace internetová, → arts marketing, → marketing generační, → fenomén

L:
KOTLER, Philip. Marketing management. Praha : Grada, 2007, 788 s.
KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha : Grada, 2007, s. 280-300, 1041 s.
BRADÁČOVÁ, Andrea. Internetová generace jako cílová skupina značky. Diplomová práce. Universita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediální komunikace, 2013, 89 s. Přístup z: [1]
TAPSCOTT, Don. Grown up Digital : How The Net Generation Is Changing Your World. New York : McGraw-Hill, 2008, s. 11-14.
SHEAHAN, Peter. Generation Y Surviving with Generation Y at Work. Prahran : Hardie Grant Books, 2006, s. 2-7.
BERGH, Joeri van den, BEHRER, Mattias. Jak cool značky zůstávají hot: marketing zaměřený na mladou "generaci Y". Brno : BizBooks, 2012, s. 21-23, 248 s.
WEAVER, Mary. Generational Marketing: Don't let a generation gap foil your marketing. In: Entrepreneurialconnection.com [online]. 2007 [cit. 2013-05-18]. Přístup z: [2]
TÉMA (autor neuveden). Teenageři na internetu: Proč se topí v depresích? Časopis TÉMA, Č. 5, 2016, s. 24-30.

Eva Heřmanová 13.2.2015, novelizace 14.9.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777