Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Dědictví světové, UNESCO (UNESCO World Heritage Sites)

Pojem vznikl na základě Úmluvy o světovém dědictví UNESCO, kterou jeho členské země přijaly v roce 1972, a která upravuje a koordinuje péči o kulturní a přírodní památky na mezinárodní úrovni. Úmluva rozlišuje d.s. UNESCO na hmotné (materiální) kulturní a přírodní dědictví. Mezi kulturní → dědictví jsou zahrnovány monumenty, skupiny budov a sídla, vynikající svou historickou a kulturní hodnotou. Přírodní dědictví se dále dělí na přírodní prvky, geologické a fyzickogeografické útvary a přírodní lokality.

Na Seznam světového dědictví UNESCO jsou zapisovány památky, vyznačující se mimořádnou hodnotou, jedinečností, celistvostí a autenticitou (viz → autenticita). Seznam je spíše reprezentativní a zapsané památky zastupují nejvýznamější prvky daného regionu.

Pro zápis do Seznamu světového dědictví je nutno nejprve podat nominaci. V České republice zpracovává tyto nominace Národní památkový ústav, který je k tomu pověřen Ministerstvem kultury ČR. Nominace je poté expertně posuzována Výborem pro světové dědictví pro ověření, že památka splňuje všechny požadavky, stanovené v Úmluvě o světovém dědictví. Dle tohoto dokumentu musí součást d.s. UNESCO splňovat alespoň jeden z následujících požadavků: představovat vrcholné dílo tvůrčího génia, být vynikajícím příkladem konkrétního typu stavby nebo architektonického stylu či být příkladem tradičního lidského osídlení či využívání krajiny (viz → krajina kulturní). Zahrnuto je též propojení s živými tradicemi, hodnotami společnosti nebo vyznáním a vírou.

Po zapsání konkrétní památky na Seznam a prohlášení za součást d.s. UNESCO je povinností smluvního státu Úmluvy, na jehož území se památka nachází, chránit, prezentovat a zachovávat pro další generace tuto památku. Péče o památky d.s. UNESCO se odehrává nejen na národní úrovni, ale i prostřednictvím spolupráce mezi smluvními státy Úmluvy a za pomoci financí z Fondu světového dědictví.

Výbor pro světové dědictví sestavuje i Seznam světového dědictví v ohrožení, na kterém zveřejňuje lokality, kterým bezprostředně hrozí zánik nebo vážné poškození a jejichž ochrana vyžaduje rychlý zásah a rozsáhlejší operace.

K roku 2012 byla Úmluva o světovém dědictví ratifikována celkem 189 státy. K tomuto datu bylo na Seznam světového dědictví zapsáno celkem 725 kulturních, 183 přírodních a 28 smíšených památek, nacházejících se celkem na území 153 států. Česká republika má na Seznamu zapsáno 12 kulturních památek.

L: Úmluva o světovém dědictví (Convention Concearning the Protection of World Cultural and Natural Heritage), Paříž 1972; Webové stránky World Heritage Convention UNESCO [1]

Markéta Špičáková 1.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777