Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Dědictví průmyslové

D.p. (též dědictví industriální) bylo oficiálně, tj. na nejvyšší úrovni, definováno v roce 2003 rámci kongresu Mezinárodního výboru pro obnovu industriálního dědictví (TICCIH), konaném v Nižním Tagilu u Moskvy, a to v rámci tzv. Charty industriálního dědictví (The Nizhny Tagil Charter for the Industrial Heritage) v následujícím smyslu. D.p. je „tvořeno pozůstatky industriální kultury, které mají historickou, technologickou, sociální, architektonickou nebo vědeckou hodnotu. Jsou to různé stavby a strojní zařízení, dílny, továrny, mlýny, skladiště, obchody, doly, místa, kde se zpracovávají a čistí suroviny, a objekty, kde se vyrábí, přenáší a využívá energie. Patří sem i dopravní stavby a veškerá infrastruktura, místa mající vztah k průmyslu, včetně objektů sloužících k bydlení, bohoslužbě a vzdělávání.“ (viz i [1])

Související pojmy: → Charta průmyslového dědictví, → industriál, → klasifikace dědictví průmyslového, → konverze, → brownfields, → turismus montánní, → památka montánní, → památka technická, → European Route of Industrial Heritage.

Eva Heřmanová 6.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777