Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Dědictví přírodní

Pojem d.p. byl nejobecněji a taxativně vymezen pro účely Úmluvy UNESCO o ochraně kulturního a přírodního prostředí v Článku 2 (viz [1]), a to následujícím způsobem. Za d.p. jsou považovány: 1. přírodní jevy tvořené fyzickými a biologickými útvary nebo skupinami takovýchto útvarů, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z estetického či vědeckého hlediska; 2. geologické a fyziografické útvary a přesně vymezené oblasti, které tvoří místo přirozeného výskytu ohrožených druhů zvířat a rostlin výjimečné světové hodnoty z hlediska vědy či péče o zachování přírody; 3. přírodní lokality či přesně vymezené přírodní oblasti světové hodnoty z hlediska vědy, péče o zachování přírody nebo přírodní krásy.

Související pojmy: → dědictví kulturní, → dědictví krajinné, → památka přírodní, → památka smíšená, → krajina kulturní, → ráz krajinný, → rezervace přírodní, → strom památný.

Eva Heřmanová 27.11.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777