Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Dědictví kulturní, materiální

Pojem d.k.m. (též dědictví kulturní hmotné) označuje hmatatelné produkty kulturní činnosti, jimiž jsou historické památky, archeologické vykopávky a nálezy, městské a venkovské architektonické celky a krajiny, hmotné historické a kulturní památky společnosti. D.k.m. lze dále členit na movité, jako jsou například malby a nemovité – architektonické památky, stavby apod.

Úmluva UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví v Článku 1 (viz [1]) přesně a taxativně pro účely této Úmluvy vyjmenovává památky spadající do d.k.m., jimiž jsou: památníky (tj. architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy); skupiny budov (tj. skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své architektury, stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy); lokality (tj. výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa archeologických nálezů mající výjimečnou světovou hodnotu z dějinného, estetického, etnologického či antropologického hlediska).

Související pojmy: → památka kulturní, → památka archeologická, → památka architektonická, → krajina kulturní, → krajina industriální, → památka přírodní, → památka smíšená, → dědictví kulturní.

Eva Heřmanová 27.11.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777