Z Arts Lexikon
Verze z 11. 4. 2013, 15:53, kterou vytvořil Joe Angrešt (diskuse | příspěvky) (Crowdfunding)

Přejít na: navigace, hledání

Crowdfunding

Pojem c. značí způsob získávání finančních prostředků na určitý neziskový projekt formou sbírky s využitím webu a různých sociálních sítí. Jde o moderní podobu kolektivního financování, a to zpravidla drobnými částkami od různých lidí, jichž bývá i více než sto. Svojí podstatou jde o → fundraising, jehož výhodou je možnost propagovat veřejnou sbírku hromadně přes internet a „sdílet“ projekt s co největším počtem přátel a známých, s co největším počtem kontaktů na sociálních sítích jako facebook, google+, twitter, linked-in, skype, diaspora apod.

Pomocí c. nejsou obvykle financovány charitativní či sociální projekty, ale povětšinou projekty z oblasti vzdělávání, kultury a → umění; c. jako zdroj příjmů využívají často začínající firmy, jednotlivci a neziskové organizace.

Úspěch c. obecně závisí na několika faktorech: na požadované částce na projekt, na jeho atraktivnosti a tématu, na nabídce bonusů, prémií, poděkování či jiného zviditelnění dárců (např. jejich seznamem), na motivování k zapojení se uživatelů (např. i diskusemi nebo snahou o vytvoření dárcovské komunity), na možných, pokud možno jednoduchých způsobech platby (kartou, PayPal), na vybíraných poplatcích (kdy čistá provize majitelů crowdfundingového webu se pohybuje cca 3–5 % v případě dosažení plánované cílové finanční částky). Platí také, že čím více informací o projektu je poskytnuto, tím větší je šance c. na úspěch. C. funguje velmi dobře u charizmatických osob, které kolem sebe dokáží utvořit určitý → kult. Využití webu umožňuje crowdfundingové sbírky také velmi dobře medializovat, ochránit je před zneužitím a zjednodušit příjemci účetní režii.

C. může existovat ve dvou podobách: jako 1. altruistický model, kdy dárci za své finanční příspěvky nezískávají nic kromě dobrého pocitu; nebo jako výnosnější 2. bonusový model, kdy za dary v různé výši získávají dárci „psychologické“ bonusy (např. uznání, jímž se stávají slavnými či „důležitými“). C. nefunguje jako investice, tj. dárci nemají na výsledcích projektu žádný přímý podíl; c. se proto nevyužívá pro získávání peněz v oblasti podnikání, v níž je očekáván a vytvářen zisk, na němž se investor podílí.

V Česku na principu c. fungují weby Fondomat, Nakopni mě, Podpoř to, Garantovaná sbírka, Music Cluster a nejnověji i Hithit; ve světě je nejznámějším Kickstarter a Fans Next Door zaměřený na umělecké projekty z oblasti literatury, filmu, hudby, výtvarného umění, počítačových her nebo i módy.

Související pojmy → fundraising, → dar, → dárcovství, → donátor.

Eva Heřmanová, Jan Jarolímek 30.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777