Z Arts Lexikon
Verze z 26. 11. 2015, 18:52, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Creative Placemaking)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Creative Placemaking

C.P. je propojení oblastí kultury, umění, architektury a urbanismu. C.P. v doslovném překladu z angličtiny znamená kreativní utváření místa či prostoru. Jde o činnosti využívající umění a kulturní aktivity jako nástroj pro ekonomické a sociální oživení lokalit, měst a regionů. Do C.P-u může být zapojen veřejný, soukromý, i neziskový sektor, tj. např. umělecké organizace, místní samospráva, občané aj. C.P. je relativně nový termín pro práci, která se přirozeně děla ve městech a ulicích již desetiletí (a to zejména v USA), ale až v poslední době dostal C.P. nový impuls pokud jde o financování a koordinaci politik.

V C.P. subjekty z veřejné, soukromé, neziskové a občanské sféry strategicky formují fyzický a sociální charakter okolí, měst a regionů skrze umělecké a kulturní aktivity. C.P. oživuje veřejné a soukromé prostory, omlazuje struktury a zlepšuje místní obchodní životaschopnost a veřejnou bezpečnost a v neposlední řadě spojuje různé skupiny lidí tak, aby se bavili, inspirovali a nechali se inspirovat.

V České republice byl C.P-u poprvé oficiálně věnován festival Open up! konající se v Praze a v Plzni v roce 2014. Tématem kreativního přetváření místa se festival zabýval prostřednictvím několika druhů aktivit: konala se odborná konference, večer pro širokou veřejnost (Creative Placemaking Night) a proběhla debata v rámci pracovních skupin u kulatého stolu.

Související pojmy: → kultura, → umění, → architektura, → urbanismus, → místo, → prostor veřejný, → lokalita, → město, → region, → festival, → debata, → stůl kulatý, → krajina městská.

Zdroje:
Lisc Institute for Comprehensive Community Development. Přístup z: [1]
OPEN UP! Creative Placemaking Festival. Přístup z: [2]

Lenka Kotenová 23.1.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Jitka Černá, Joe Angrešt, Kotenlen, Zofka777