Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Creative City Index

C.C.I. (Index kreativního města) vytvořili Charles Landry a Jonathan Hyams za účelem kvantitativního a kvalitativního vyhodnocování kreativity měst, a to na základě deseti skupin kritérií. Ke kritériím přistupují jak jednotlivě, tak je považují za úzce související kategorie dohromady vytvářející tvář města. Města mají po zhodnocení lepší možnost prosadit efektivní politiky na cestě k rozvoji. Po zhodnocení mohou plně využít svůj kreativní potenciál, který je podmínkou pro spuštění vlny inovace a využití ekonomické a kulturní síly. Města, která jsou ohodnocena tímto indexem, si mohou potom zvolit jednotnou rétoriku a snadněji prosadit své cíle.

Hodnotící kategorie indexu jsou následující:

1. politický a veřejný rámec

2. rozličnost, diverzita, životaschopnost a výraz

3. otevřenost, důvěra, tolerance a dostupnost

4. podnikání, průzkum a inovace

5. strategické řízení, čilost a vize

6. talent a prostor pro vzdělávání

7. komunikace, propojenost a networking

8. místo a vytváření prostoru

9. obyvatelnost a spokojenost

10. profesionalismus a efektivita

Index kreativity používá pro měření tři prvky: interní hodnocení, externí hodnocení a online průzkum. Je to prostředek nejen na ohodnocení míry kreativity města, ale také pro možnost srovnání měst navzájem.

Poprvé byl tento index počítán pro baskické město Bilbao v letech 2008/2009 ve spolupráci s místním think tankem Bilbao Metropoli 30 a Bizkaia Xede, místní agenturou na přitahování talentů. Od té doby bylo ohodnoceno dalších 17 míst. Mezi nimi například Perth, Canberra, Freiburg, Ghent a Oulu.

Pokud chce být město ohodnoceno, musí někdo kompetentní vyplnit online přihlášku přímo na stránce Charlese Landryho a ten následně se svým týmem provede průzkum.

Související pojmy: → město, → kreativita, → diversita kulturní, → talent, → efektivita, → agentura, → think tank, → komunikace, → networking, → místo.

L: CHARLES LANDRY: Creative City Index. COMEDIA/CHARLES LANDRY. [online]. 2013 [cit. 2014-01-08]. Přístup z: [1]

Barbora Tóthová 8.1.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bresies, Zofka777