Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Cradle-to-cradle design

C.t.c.d. (v překladu „od zrození ke zrození“ nebo "od kolébky ke kolébce") je přístup z oblasti ekodesignu (ekologického designu), založený na myšlence trvale udržitelného rozvoje společnosti, který je uplatňován v oblasti hmotných rekonstrukcí, revitalizací a konverzí nejrůznějších objektů. Přenesený význam tohoto pojmu lze osvětlit i pomocí jeho protikladu, tj. cradle-to-grave ("od kolébky do hrobu"), z něhož obecně vyplývá, že přístup "od kolébky ke kolébce" by měl být vždy efektivnějším procesem a přístupem.

Cradle-to-cradle představuje moderní přístup, jehož podstatou je odklon od myšlenky klasické recyklace (např. → demolice a znovuvyužítí stavebního materiálu), často ekoonomicky a energeticky značné náročné, a příklon k možnosti znovuvyužití již jednou vytvořeného hmotného produktu tak jak je, tj. např. v podobě maximálního využití stávajících stavebních struktur. Jde o typ → adaptace hmotného objektu označovaný jakožto → akceptace.

Med tvrdí, že současný trend výstavby v nízkoenergetickém a pasivním standardu nemusí být v rozporu se stavem dochovaného industriálního dědictví, které lze těmto standardům přizpůsobit a současně nenarušit autentičnost původních konstrukcí. Navíc, → konverze starší budovy (stávajícího stavebního produktu) je z hlediska celkové spotřeby energie zhruba jen třetinově náročná oproti nárokům vznikajícím při výstavbě zcela nové budovy (úspora energie z hlediska výroby již jednou vyrobených stavebních materiálů, z hlediska energie vynaložené na demolici, recyklaci či uložení materiálu na skládku). Přístup c.t.c.d. je inspirován přírodou, kde je vše znovu a zvovu zužitkováváno.

Související pojmy: → rozvoj udržitelný, → prostředí životní, → autenticita, → dědictví průmyslové, → brownfields.

L: MED, Tomáš. Průmyslové dědictví má značný potenciál dalšího využití. Magazín E15.cz. [On-line], 2009. Přístup z: [1]

Jan Mottl, Eva Heřmanová 10.6.2013, Tomáš Pek 23.2.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777