Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Coworking

C. v sobě obsahuje ideu anglického slovesa „to co-work“, což v českém překladu znamená spolupracovat. V současné době se pod pojmem c. skrývá tzv. sdílené pracoviště. Ve sdíleném veřejném prostoru se tak potkávají pracovníci na sobě navzájem nezávislí. Někdy jsou však c-ová centra využívána i skupinou lidí, kteří potřebují spolupracovat navzájem (ať už mají pravidelnou poradu či se potřebují sejít v rámci projektové činnosti).

C-ová centra mají často podobu openspaců, které jsou moderně vybaveny veškerou technikou – bezdrátový přístup k internetu, služby tisku a kopírování apod. Samozřejmě výhodu poskytují i centra nabízející drobné občerstvení k práci.

V rámci c. má tak každý možnost cítit se jako v normální kanceláři a koncentrovat se na svoji práci. Současný trend silných firem umožňovat home officy svým zaměstnancům je totiž pro některé zaměstnance nevyhovující a doma se jim nedaří věnovat se naplno své práci. Ať už jsou rozptylováni ostatními členy domácnosti nebo soukromými záležitostmi, které je potřeba doma řešit. Díky c-u se tak mohou lidé soustředit na práci, přestože se nenachází na svém klasickém pracovním místě. C. je hojně využíván i lidmi, kteří vlastní kanceláří nedisponují (OSVČ apod.). Pronájem sdílené kanceláře lze většinou hradit na měsíční bázi nebo jednorázově dle počtu hodin.

Související pojmy: → freelancer, → projekt, → prostor veřejný, → centrum.

Odkazy:
Coworking. About. [online] [cit. 2016-04-10]. Přístup z: [1]
Portál nezávislých profesionálů. Seznam českých coworkingů. [online] [cit. 2016-04-03]. Přístup z: [2]
Svět – hub. [online] [cit. 2016-04-12]. Přístup z: [3]

Olga Šlégrová 29.4.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Olí, Zofka777