Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Cour d´honneur

Pojem c.d´h. (z fr.) značí čestný dvůr, tj. nádvoří uzavřené ze tří stran křídly zámku nebo paláce, přičemž čtvrtá strana ležící naproti hlavnímu průčelí je uzavřená pouze zdí nebo ozdobnou mříží. Tento architektonický prvek se začal vyskytovat v 16. století ve Francii, později v baroku se stal běžným v celé Evropě. Název tohoto prostranství, tj. čestný dvůr, je odvozen ze skutečnosti, že vstup do hlavní budovy přes tento dvůr byl se všemi poctami dovolen jen nejvyšším hodnostářům.

Podle Blažíčka je c.d´h. "prostranství uvnitř podkovovitého půdorysu barokového zámku, popř. prvé nádvoří, vymezené hlavní budovou a předstupujícími křídly, vpředu ozdobně uzavřené mříží se vstupní branou."

Trojkřídlá dispozice zámku Trója, který byl dle plánu Jeana Baptiste Matheye realizován mezi léty 1679-1691, je považována za jeden z prvních příkladů užití c.d’h. v české architektuře. Předstupeň tomuto řešení tvoří uspořádání zámku Roudnice, kde sice přetrvává uzavřená dispozice, avšak vstupní komunikační křídlo je oproti zbytku stavby sníženo.

Související pojmy: → kultura hmotná, → architektura.

L: VLČEK, Pavel. Cour d’honneur. Cour d’honneur, 1998, roč. 1, čís. 2, s. 78–80. Praha : Elfa, 1998-1999; BLAŽÍČEK Oldřich J. a kol. (1962). Slovník památkové péče. Terminologie. Morfologie. Organizace. Praha : Sportovní a turistické nakladatelství, s. 43, 239 s.; Encyklopedie Wikipedie. Heslo Čestný dvůr. Přístup z: [1]; DVORSKÝ, Jiří, FUČÍKOVÁ, Eliška (edd.): Dějiny českého výtvarného umění II/I, 1989, Praha, s. 264-271.

Eva Heřmanová 21.9.2012, Kateřina Kozáková 17.3.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Ketrin, Zofka777