Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Cohousing

C. je jeden z druhů komunitního bydlení. Pojem lze přeložit jako spolu-bydlení či blízké sousedské bydlení. Podstatou c-u je skutečnost, že skupina lidí dobrovolně a záměrně vytváří určitou formu komunity různě intenzivně kooperující v různých oblastech. Účast na cohousingových projektech může být motivována ekonomickými, sociálními, kulturními, environmentálními či psychologickými přínosy či benefity. Tak jako vytvoření takového komunity představuje nehmotnou podobu c-u, jeho hmotným projevem je vybudování lidského sídla určité podoby, resp. určitého charakteristického architektonického typu.

Scotthanson Ch., Scotthanson K. (2004) definují čtyři základní designové atributy takovýchto cohousingových sídel, jež podporují interakci členů dané komunity. Jde o separaci projevů automobilové dopravy včetně parkování vozidel bydlících od samotných rezidenčních jednotek, dále o vytvoření pěších komunikací ke každé z nich a umístění aktivní zóny (např. kuchyně) v jednotlivých jednotkách tak, aby směřovaly právě k těmto komunikacím, resp. společným prostranstvím komunity a v neposlední řadě o vybudování společného domu či společných prostor, které budou dobře přístupné ze všech privátních rezidenčních jednotek a budou se nacházet v centru dění. Takovýto prostor většinou obsahuje minimálně společnou kuchyni s jídelnou, mohou se zde ale vyskytovat i prostory pro volnočasové aktivity, posilovna, herna, kino, dílny apod. C. lze přirovnat k rovnovážnému stavu mezi společným a soukromým prostorem, který byl typický pro venkovská sídla v období před rozvojem automobilismu.

Podle Bešťákové (2011) se jedná o „vědomě budované sousedské společenství, které klade důraz na hlouběji prožívané mezilidské vztahy a současně zachovává a podporuje osobní nezávislost“.

BUDE JEŠTĚ DOPLNĚNO.

Související pojmy: → sousedství, → komunita, → sídlo, → benefit, → architektura, → psychologie sociální, → prostředí životní, → prostor životní, → komunikace, → prostor veřejný, → sociologie, → pavlač.

L:

Eva Heřmanová 27.10.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Fantomas, Zofka777