Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

City branding

Viz. také [1]

C. b. nebo značka místa možno dle Kotlera vnímat jako produkt a tím pádem z něj vytvořit hodnotnou značku. Země, města i regiony soupeří o přízeň turistů investorů i vlastních obyvatel. Někdy k dobrému jménu stačí výhodná pozice a kladná pověst, vytvořená přirozeně postupem času, nicméně takovýchto měst je velmi mizivé procento.

Snaha o vytvoření identity měst tu byla již dávno předtím, než se objevil pojem c. b.. C. b. se podobá budování obchodní značky v činnostech, který chtějí přilákat zájem cílových skupin.

C. b. neboli city/place branding je tedy proces budování značky města pro jeho cílové skupiny, stejně jako u ostatních produktů za účelem odlišit se od konkurence a zaujmutí speciálního místa v jejich myslích.

C. b. a branding obchodní značky

Základním rozdílem mezi c. b. a brandingem obchodní značky je, že značka je uměle vytvořná na míru spotřebitelům, kdežto město tu již nějakou dobu je a je vnímáno určitým způsobem, který se samovolně vyvinul za dobu fungování, má své zažité jméno a konotace.

C. b. versus City marketing

Tyto dva pojmy bývají často zaměňované. Dle Billa Bakera je možné rozlišit tyto dva přístupy následovně:

Budování značky města poskytuje rámec pro organizování, diferenciaci a zaměření se na konkurenční výhodu města, jeho výraznou identitu. Branding zajistí, že chtěné sdělení značky a zkušeností s ní budou natolik odlišné, obohacující a přesvědčivé, jak jen to bude možné. Nejdůležitější je, aby příslib značky byl založen na pravdě a realitě.

Marketing zahrnuje procesy a činnosti marketingové komunikace, vývoje produktů, cenové politiky a propagace vedoucí k usnadnění transakcí s koncovými zákazníky. To zahrnuje zprostředkování prvku strategie značky jako je positioning, osobnost značky její hodnoty a celkové naladění.

Branding je strategický a dlouhodobý. Marketing by také měl být strategický, ale z praxe je známo, že je krátkodobý a především taktický. Značky mají schopnost odlišit se, kdežto samotný marketing nemá. Na závěr Baker dodává, že marketing je součástí brandingu, ne naopak. Samotný marketing nemůže vybudovat značku města.

Bill Baker taky dal dohromady 15 nejčastějších chyb v c. b., kdy město jako značka začne velmi dobře, no časem mu "dojde dech". Například: ''nedostatečné pochopení brandingu, nedostatek zájmu zúčastněných stran, nesprávné uchopení brandingu, zaměření na krátkodobé výsledky, zapomínání na pohled cílové skupiny, neshody o tom, co přesně je součástí c. b., slabý positioning a jiné.

L:
KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 9788024715452. KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha: Grada, 2007. Expert (Grada). ISBN 9788024714813. BAKER, Bill. Destination branding for small cities: the essentials for successful place branding. Second edition, completely revised and expanded. ISBN 9780984957408. ONDROVÁ, Veronika.Město jako značka. [on-line]. [cit. 2017-5-10]. Zlín: UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2013. Přístup z: [2]

Související pojmy: → logo, → corporate design, → identita města, → reklama, → brand positioning, → marketing, → brand, → branding, → art marketing

Barbora Kobliková 10.5.2017

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Baru.k, Zofka777