Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Citadela (citadel)

Pojem c. (z it.) značí historicky 1. hlavní městskou tvrz, pevnost, umístěnou nejčastěji uprostřed města na vyvýšeném místě; 2. tvrz v pevnosti nebo ve městě; podle Wikipedie je c. 3. "pevnost chránící město. Obvykle se nachází buďto při městě, nebo v něm, často bývala posledním místem odporu, kam se stahovala posádka města, případně i jeho obyvatelé (často ale jen malá část z nich) poté, co městské hradby padly" (viz Citadela, Citadela Košice); 4. ve volnějším chápání i město nad městem. V současnosti, v moderní architektuře a v urbánní geografii je pojmem c. v přeneseném významu označován i 5. specializovaný multifunční (obytný, obchodní, obslužný, administrativní) komplex s nadstandartní výbavou a nadstandartními obytnými parametry, který je obvykle i vizuálně, architektonicky a prostorově snadno vymezitelný.

Podle Sýkory a Temelové je c. "oblast, ve které se dobrovolně soustřeďují příslušníci určité skupiny obyvatelstva definované vůči svému okolí nadřazeným postavením z hlediska moci, bohatství a společenského statusu, a to za účelem ochrany a zvýšení svého nadřazeného postavení (Marcuse, 1997). Citadely mají často formu uzavřených komunit (gated communities; Blakely a Snyder, 1997, Landman, 2000), které jsou od okolí odděleny fyzickou bariérou, jasně označeným a kontrolovaným vstupem (kamerové systémy, bezpečnostní služby) s cílem udržet nežádoucí jedince vně „pevnosti“. Za určitou formu citadely je možné považovat i gentrifikovanou čtvrť".

Související pojmy: → architektura moderní, → město, → město postmoderní, → kondominium, → urban sprawl, → gated communities, → rent gap, → gentrifikace.

L: BLAŽÍČEK, Oldřich, J., KROPÁČEK, J. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991, 246 s.; HAVRÁNEK, Bohuslav a kol. Slovník spisovného jazyka českého. Sv. I., A-G. Praha : Academia, 1989, 555 s.; TEMELOVÁ, Jana, SÝKORA, Luděk. Segregace: definice, příčiny, důsledky, řešení. In: SÝKORA, Luděk, TEMELOVÁ, Jana. Prevence prostorové segregace. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. Přístup z: [1]; MARCUSE, P. (1997) The enclave, the citadel, and the ghetto. What has changed in the post-Fordist U.S. city. Urban Affairs Review, 33 (2), 228-264.

Simona Kopecká, Eva Heřmanová 15.12.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Quido Meruňka, Zofka777