Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
Titian, The Flaying of Marsyas, 1576, olej na plátně, 212 x 207 cm, Zámecká obrazárna Kroměříž, Kromeříž

Cinquecento

C. je 1. zkratka millecinquecento, italsky doslova pět set. V umělecko-historické literatuře se tímto pojmem označuje 2. dobové italské umění 16. století.

C. je období mezi lety 1500-1600 v italském umění. Vrcholná a pozdní renesance, manýrismus. Začátek c-a je nejslavnějším obdobím italského umění. Mezi významné italské umělce tohoto období patřili Leonardo da Vinci, Raffael, Michelangelo, Titian, Correggio a Giorgione, na severu to byl např. Dürer a Holbein.

C. vymezuje období intenzivní a násilné změny v celkové struktuře italské kultury – století protestantské reformace, španělské a habsburské nadvlády a nelehkého přechodu k manýrismu ve výtvarném umění.

Obdobným způsobem je označeno italské umění od 13. století: duecento, dále trecento, quattrocento, cinquecento, siecento, settecento, ottocento, novecento.

Související pojmy: → umění, → umění výtvarné, → středověk, → renesance, → manýrismus, → trecento, → quattrocento, → kultura, → protestantismus

L:
BLAŽÍČEK, Oldřich, KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění. Praha : Aurora, 2013, s. 68.
BALEKA, Jan. Výtvarné umění. Praha : Academia, 1997, s. 60.

Odkazy:
Wikipedia.org. Heslo Cinquecento [online]. Přístup z: [1]

Tereza Čumrdová 21.11.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Tereza Čumrdová, Zofka777