Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Cinefilie

C. je v čistě etymologickém smyslu slova 1. láska k filmu. V rozšířeném významu pak pojem c. označuje 2. intenzivní zájem o film, filmovou historii a filmovou teorii. Termín vznikl spojením slov cinema (jedno z několika označení pro film) a philia (jedno ze čtyř starořeckých slov pro lásku).

Pojem c. je blíže spjat s obdobím 50. a 60. let 20. století ve Francii, kdy se kinematografie stala pro určitou skupinu lidí skutečnou vášní, privilegovaným způsobem trávení volného času, ale i vztahování se k realitě. V této době se c. stává až novým náboženstvím pro své vyznavače. Tento stav pomohl k tomu, že se o kinematografii ve druhé polovině 20. století začalo hovořit a přemýšlet hlubším a serióznějším způsobem, než tomu bylo dříve. Také c. dopomohla k tomu, že kinematografie byla přijata jako rovnoprávné umění.

V souvislosti s c-í v cinematografii dochází k i přehodnocení dosavadních dějin filmu a znovuobjevování zapomenutých či opomíjených tvůrců. Dále dochází k novému způsobu dívání na filmy i novému způsobu natáčení filmů, které je založené na pa poučení se z filmové historie. Představiteli tohoto směru jsou francouzská nová vlna a americký nový film 70. let.

C. s sebou nese i nebezpečí v podobě sektářství, filmového fanatismu, utíkání před realitou do imaginárního světa, fetišismu ve vztahu k filmovým hvězdám či ztrátu kritické distance. V současné době se vyskytuje takzvaná „Nová cinefilie“, která se pojí s melancholií a s tím, že cinefily se lidé stávají pozdě a také s tím, že zlatá doba c. již pominula. V současné době má totiž velkou konkurenci v podobě více způsobů trávení volného času.

Existuje také festivalová c. Ta se pojí s určitým obdobím v roce a k určitému městu, jež filmový festival pořádá. Návštěvník takového festivalu totiž dokáže konzumovat nadměrné množství filmů během opravdu krátkého časového úseku. Dále existuje také maniacko-patologická, permanentní verze c., která je vlastní filmovému fandovi, filmovému nenasytovi, který se dívá na všechno, aniž rozlišuje a aniž vlastně něco vidí, bez ohledu na médium, v němž je film sledován.

Související pojmy: → film, → kinematografie, → historie, → teorie, → etymologie, → cinefil, → FAMU, → archiv Národní filmový, → archiv filmový, → filmotéka.

Odkazy:
BENDOVÁ, Helena. Film a cinefilie [online]. Cinepur: časopis pro moderní cinefily. Vyd.: Sdružení přátel Cinepuru. Přístup z: [1]

Štěpánka Borisovová 29.4.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Stepanka, Zofka777