Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Cimbuří

Cimbuří na hlavní věži hradu Kokořín, 1997. Zdroj: Foto Martina Tvrdková

(z řec.-lat. ciborium = kalich; přesmykem z něm. Burgzinne = cimbuří hradu; staročesky cimbořie) dle [1]

Pojem z názvosloví pevnostních staveb. C. je. zubovité zakončení hradních věží, hradeb, starých staveb apod. (Klimeš) z řecko-latinského ciborium „kalich“ podle slovinského lingvisty Karla Štrekelje; přesmykem z něm. Burgzinne „cimbuří hradu“ podle J. Janka, staročesky cimbořie.2)

Zubovité zakončení horní části starověkých a středověkých hradeb, bašt a hradních věží, které jsou opatřeny zděnými ozuby (stínky, střílnami), sloužícími k ochraně obránců a prolukami (výhledy), sloužícími pro pozorování, střelbu z luků, kuší, později z palných zbraní, metání pomocí praků, blízkou i vzdálenou obranu pomocí házení, lití a svrhávání obranných prostředků. Proluky mohly být zakryty dřevěnými sklápěcími deskami a pro zvýšení ochrany střelců byly proluky v pozdní gotice zazděny, přičemž v nich byly ponechány pouze štěrbinové střílny.3)

Související pojmy: → architektura fortifikační, → věž, → bergfrit, → bašta, → hrad, → hradba, → střílna, → proluka, → prak, → gotika.

L: KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1993, s. 79, 816 s.; Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Cimbuří. [online]. Publikováno Naše řeč 1978 [cit. 2013-10-22]. Přístup z: [2]; ABZ slovník cizích slov. Cimbuří. [cit. 2013-10-21]. Přístup z: [3]; CoJeCo Vaše encyklopedie. Cimbuří. Publikováno 24.10.2003 [cit. 2013-10-21]. Přístup z: [4]

Martina Tvrdková 25.10.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777